Dobry wykładowca – czyli jaki?

Dobry wykładowca – czyli jaki?

Efektywność szkolenia w dużej mierze zależy od sposobu nauczania i prowadzenia zajęć przez wykładowcę, trenera. Jakie zatem cechy powinna posiadać osoba prowadząca szkolenie?

Wykładowca prowadzący szkolenia znajduje się w bardzo specyficznych sytuacjach – przekazuje wiedze, uczy ludzi dorosłych, posiadających doświadczenie i różnego rodzaju nawyki. Osoby te często są równe wiekiem z osobą prowadzącą szkolenie, a nawet starsi.

W procesie szkoleniowym zasadniczą role odgrywa osobowość wykładowcy. Jest on nie tylko nauczycielem, ale także kierownikiem procesów dydaktyczno-wychowawczych. Ważne, żeby pracownicy/ słuchacze mogli korzystać z pomocy trenera, a przy tym mieć świadomość, że posiada on większą od nich wiedzę. Wykładowca musi więc stać się w pewnym rodzaju autorytetem dla słuchaczy, wtedy też akceptują go oni jako człowieka o określonych cechach osobowości oraz specjalistę z danej dziedziny. Dlatego też niezwykle istotne jest, by obok przygotowania merytorycznego i pedagogicznego, osoba wykładowcy odznaczała się szczególną kulturą, miłą powierzchownością oraz posiadała cechy osobowości akceptowalne przez grupę.

Do cech dobrego wykładowcy możemy zaliczyć:

 • odpowiedzialność,
 • sumienność,
 • pracowitość,
 • wysoką kulturę osobistą,
 • poczucie humoru.

Natomiast jeśli chodzi o umiejętności, to niewątpliwie niezbędnymi w pracy wykładowcy są:

 • umiejętność nawiązywania kontaktu,
 • umiejętność prowadzenia dyskusji,
 • dar przekonywania, 
 • organizowanie i kierowanie grupą ludzi.

Z rozważań można wysnuć wniosek, że trener mający do słuchaczy stosunek partnerski, wyzwala u nich – jako naturalną postawę – zaufanie, zainteresowanie, chęć do pracy. Osoba prowadząca szkolenie powinna okazywać grupie wyrozumiałość, odznaczać się prawdomównością i otwartością. Dla wykładowcy nadrzędnym celem jest, między innymi, uczyć i nauczać efektywnie.

Proces dydaktyczny będzie efektywny, kiedy spełnione będą następujące zasady:

 1. Wykładowca powinien wszechstronnie przygotować się do swojej funkcji dydaktycznej.
 2. Wiedza wykładowcy powinna mieć charakter wiedzy operatywnej, rzeczowej dostosowanej do możliwości słuchaczy.
 3. Ważne jest dobre rozeznanie merytoryczne – dobieranie odpowiednich metod i form nauczania.

Skomentuj