Dobry wykładowca – czyli jaki?

Dobry wykładowca – czyli jaki?

Efektywność szkolenia w dużej mierze zależy od sposobu nauczania i prowadzenia zajęć przez wykładowcę, trenera. Jakie zatem cechy powinna posiadać osoba prowadząca szkolenie?

Kompetencje wykładowcy mogą wynikać z faktu, że często on sam jest autorem programów nauczania, dobiera treści, przystosowuje materiały i środki kształcenia, ma także wpływ na organizację kursów, szkoleń i instruktaży.

Nadrzędnym celem kształcenia u osoby prowadzącej szkolenia powinno być uzyskanie w umysłach słuchaczy przyrostu wiedzy, opanowania umiejętności lub zrozumienia zadań, nie zaś sama prezentacja określonego materiału.

Ważnym zadaniem jest także wzmocnienie poczucia pewności siebie uczestników szkolenia. Nowe informacje, a szczególnie duże porcje materiału, rodzą niepokój co do własnych zdolności opanowania go, dlatego nowe i trudne wiadomości należy odpowiednio porcjować stosując wielokrotne powtórzenia. Podając nowe wiadomości należy zacząć od rzeczy łatwych i prostych, a następnie stopniowo przechodzić do spraw trudniejszych i złożonych. Nowe treści i zasady należy porównywać, wiązać z doświadczeniami znanymi słuchaczom i z czynnościami zawodowymi.

 Z obserwacji można wywnioskować, że najmniej skuteczne są zajęcia o charakterze wykładu, jednak niekiedy trudno się bez nich obejść. Dlatego dobrym rozwiązaniem może okazać się stosowanie krótkich, 15-20 minutowych mini wykładów, po których można przejść do ćwiczeń ugruntowujących nowe wiadomości i pokazujących zastosowanie nowej wiedzy w praktyce. Jeszcze lepszą efektywność wykładów można uzyskać poprzez zastosowanie aktywizujących metod nauczania. Aktywizacja obejmuje całokształt działań wykładowcy, złożonych z takich zabiegów metodycznych i metod nauczania, które wywołują u słuchaczy aktywność. Do tych metod można zaliczyć dyskusje czy grupowe rozwiązywanie problemu. Przynoszą one szybsze efekty i pozostają trwale w pamięci.

Bardzo ważnym elementem w prowadzeniu szkolenia jest stworzenie przez wykładowcę odpowiedniej atmosfery pobudzającej efektywność słuchaczy. Należy mieć na uwadze, że stanowią oni najistotniejszą część w całym procesie szkoleniowym.

Dużym wyzwaniem dla każdego wykładowcy jest zmotywowanie grupy. Uczestnicy szkolenia z reguły szybko i często surowo oceniają umiejętności prowadzącego zajęcia. Szkoleniowcy powinni zatem od razu stworzyć atmosferę twórczej współpracy i tym samym przekonać uczestników, że zaangażowanie się w zajęcia przyniesie korzyść zarówno im, jak i zatrudniającej ich firmie.  

Skomentuj