Dobry wykładowca – czyli jaki?

Dobry wykładowca – czyli jaki?

Efektywność szkolenia w dużej mierze zależy od sposobu nauczania i prowadzenia zajęć przez wykładowcę, trenera. Jakie zatem cechy powinna posiadać osoba prowadząca szkolenie?

Jakie najczęstsze błędy popełniane są w procesach szkoleniowych?  

W procesie szkoleniowym popełniane mogą być błędy zarówno ze strony wykładowców, jak i uczących się oraz organizatorów szkoleń.

Do najczęstszych błędów popełnianych przez wykładowców można zaliczyć:

 • pomijanie lub opuszczanie tych wiadomości, które wydają się dla osoby prowadzącej szkolenie zbyt proste i oczywiste, natomiast dla szkolących jest to materiał nowy i nieznany,
 • niejasne i chaotyczne przedstawianie treści zajęć,
 • niedokładny pokaz czynności podczas zajęć praktycznych lub ćwiczeń,
 • niewłaściwe proporcje w przekazywaniu wiedzy praktycznej i teoretycznej,
 • brak lub niewłaściwy dobór narzędzi, jakie wykorzystywane są podczas szkoleń.

Natomiast do błędów popełnianych przez uczestników szkolenia należą:

 • niewłaściwy sposób utrwalania wiadomości,
 • nieodpowiednie wartościowanie materiału (pomijanie istotnych informacji),
 • brak zainteresowania i zaangażowania tematyką szkolenia,
 • brak chęci współpracy z wykładowcą lub pozostałymi uczestnikami szkolenia,
 • negatywne nastawienia do samego szkolenia, jeszcze przed jego rozpoczęciem,
 • zawyżona samoocena – przeświadczenie o posiadaniu większej wiedzy i doświadczenia niż osoba prowadząca szkolenie.

Podstawowe błędy popełniane przez organizatorów i kierowników szkoleń to:

 • niewłaściwa analiza potrzeb szkoleniowych,
 • niewłaściwy nadzór nad prowadzonymi szkoleniami,
 • brak aktywnego uczestnictwa w badaniu potrzeb szkoleniowych na różnych etapach: przygotowania, prowadzenia itp.

Podsumowując można stwierdzić, że zawód szkoleniowca/ wykładowcy/ trenera do najłatwiejszych nie należy. Oprócz odpowiedniego przygotowania merytorycznego, osoba ta musi wykazać się umiejętnością przekazywania wiedzy i doświadczenia. Musi potrafić stworzyć warunki do łączenia teorii z praktyką, nie bazując tylko i wyłącznie na „suchej” teorii. Do tego wszystkiego ważna jest właściwa prezencja i sposób przekazu informacji, połączony z odpowiednimi narzędziami, które uatrakcyjniają szkolenie.

Skomentuj