E-learning jako alternatywa dla szkoleń tradycyjnych

E-learning jako alternatywa dla szkoleń tradycyjnych

Za sprawą rozwoju technologii coraz częściej do celów szkoleniowych wykorzystywane jest samokształcenie kierowane, czyli e-learning.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1860 ze zm.) wyróżnia 4 formy szkoleń:

1. Instruktaż – forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne, umożliwiający uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp;
2. Kurs – forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 15 godzin lekcyjnych, składający się z zajęć teoretycznych i praktycznych, umożliwiający uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp;
3. Seminarium – forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin lekcyjnych, umożliwiające uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp;
4. Samokształcenie kierowane – forma szkolenia umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

Istnieją dwa typy szkoleń – szkolenie wstępne i okresowe. Odbycie szkolenia wstępnego jest warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy. Zgodnie z ww. rozporządzeniem szkolenie wstępne może być zorganizowane wyłącznie w formie instruktażu. Tym samym nie ma możliwości zorganizowania szkolenia wstępnego z żadnej wyżej wymienionych form, w tym m.in. w formie e-learningu.

Samokształcenie kierowane znajduje natomiast szerokie zastosowanie w ramach szkoleń okresowych. W formie elektronicznej mogą odbywać się wyłącznie szkolenia okresowe ale tylko w odniesieniu do konkretnych grup pracowniczych:

1. Osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów, brygadzistów;
2. Pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji;
3. Pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych osób wykonujących zadania tej służby;
4. Pracowników administracyjno-biurowych,
5. Innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na warunki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo dla których charakter pracy wiąże się z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Formy szkolenia w postaci e-learningu nie stosuje się wobec pracowników zatrudnionych na stanowiskach robtniczych.

Skomentuj