Ekonomiści: wyzwaniem dla firm – zatrudnienie, zagrożeniem – inflacja

Wśród największych wyzwań stojących obecnie przed firmami z woj. śląskiego ponownie pojawia się kwestia zapewnienia rąk do pracy, a nowym zagrożeniem staje się inflacja – wskazują eksperci z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, monitorujący kondycję gospodarczą regionu.

„Menedżerowie firm z regionu pozytywnie oceniają koniunkturę. Upowszechnia się przekonanie o tym, że kolejne etapy walki z koronawirusem nie będą już tak dotkliwe jak przed rokiem” – czytamy w opublikowanej w środę analizie ekonomistów z katowickiej uczelni.

Tworzenie przez uczelnianych ekspertów comiesięcznych raportów obserwatoryjnych, obrazujących bieżącą sytuację w gospodarce woj. śląskiego w kontekście pandemii COVID-19, zainicjował przed ponad rokiem ówczesny rektor katowickiego Uniwersytetu Ekonomicznego, a obecnie wiceminister rozwoju, pracy i technologii prof. Robert Tomanek – członek utworzonego w związku z pandemią COVID-19 Śląskiego Forum Ekspertów. Inicjatywę wsparł Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego.

W opublikowanym w środę najnowszym reporcie, obrazującym sytuację regionalnej gospodarki w czerwcu oraz w pierwszych sześciu miesiącach 2021 roku, eksperci zwrócili m.in. uwagę, iż większość odnotowywanych z miesiąca na miesiąc zmian przebiega według schematów znanych sprzed 2020 roku, a więc z okresu sprzed pandemii.

Statystyki wskazują, iż ustabilizowała się sytuacja na rynku pracy, a jego podstawowe wskaźniki wracają do stanu z lat 2018-2019. Nie odbudowała się natomiast jeszcze baza podatkowa regionu.

„Względem roku 2019 wpływy z PIT (do maja) spadły o prawie 12 proc. a z CIT o ponad 69 proc.. Natomiast względem roku 2018 spadki wyniosły odpowiednio ponad 6 proc. i niecałe 62 proc.” – czytamy w opracowaniu.

Eksperci zauważają, że w maju br. w regionie odnotowano niekorzystne wahnięcie wielkości produkcji sprzedanej przemysłu, która nie wzrosła miesiąc do miesiąca. Dodatnia była natomiast miesięczna dynamika produkcji budowlano-montażowej oraz sprzedaży detalicznej towarów.

„Nadal widoczny jest boom na rynku nieruchomości, w tym nieruchomości mieszkaniowych. Jest on wciąż atrakcyjny pod względem lokowania oszczędności, mając na uwadze perspektywę utraty wartości pieniądza” – oceniają ekonomiści z katowickiej uczelni.

W raporcie zwrócono również uwagę na wyniki badań przemieszczania się ludzi, wskazujące na powrót do zachowań społecznych sprzed pandemii.

W opracowaniu katowickich naukowców wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Statystycznego w Katowicach, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Miasta Katowice i Google.

 

Skomentuj