Ekspert PIE: wysoki wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń to głównie efekt statystyczny

Wysoki wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń to wciąż głównie efekt statystyczny – wskazał w komentarzu dla PAP analityk zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego Marcin Klucznik. Dodał, że wzrost wynagrodzeń w III kwartale powinien wynieść ok. 7 proc.

Jak podał w piątek GUS, w maju 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,7 proc. r/r i wyniosło 6338,5 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 10,1 proc. r/r i wyniosło 5637,34 zł (brutto).

„Wysoki wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń to wciąż głównie efekt statystyczny” – poinformował Marcin Klucznik z PIE.

Wskazał jednak, że badania koniunktury pozwalają na optymizm co do perspektyw tworzenia nowych miejsc pracy. „Dynamika wynagrodzeń w najbliższych miesiącach będzie spowalniać, ale wciąż pozostanie wysoka. Dynamika zatrudnienia wzrosła w maju z 0,9 proc. do 2,7 proc. r/r, tj. powyżej mediany prognoz analityków (2,4 proc.)” – stwierdził ekspert.

Zaznaczył, że wzrost jest związany z efektami statystycznymi, ponieważ porównanie następuje do jednego z najbardziej dotkliwych miesięcy pandemii. Wyjaśnił, że przedłużające się obostrzenia oraz zamrażanie działalności zmniejszyły wówczas liczbę etatów do poziomu z grudnia 2017 roku.

„Spodziewamy się, że kolejne miesiące będą przynosić systematyczny wzrost zatrudnienia” – poinformował. Jak zauważył, miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) PIE i BGK wskazuje rekordowy optymizm przedsiębiorców, co do perspektyw tworzenia nowych miejsc pracy, a najwyższe odczyty obserwowane są w branży produkcyjnej oraz handlowej, nieco niższe w usługach oraz transporcie.

Ekspert zwrócił uwagę, że dynamika wynagrodzeń podniosła się z 9,9 proc. do 10,1 proc. r/r, nieco poniżej mediany rynkowych prognoz (10,2 proc.), co podobnie jak w przypadku zatrudnienia, jest głównie efektem statystycznym. „Spodziewamy się delikatnego wyhamowania dynamiki w kolejnych miesiącach. Miesięczny Indeks Koniunktury PIE i BGK wskazuje, że od początku roku coraz mniej firm planuje podwyżki wynagrodzeń. Wzrost wynagrodzeń w trzecim kwartale powinien utrzymać się w okolicach 7 proc.” – podsumował.

Skomentuj