Eksploatacja sieci gazowych - wymagania kwalifikacyjne

Eksploatacja sieci gazowych - wymagania kwalifikacyjne

Przedstawiciel kierownictwa oraz pracownik dozoru upoważniony do zatwierdzenia poleceń i harmonogramów prac gazoniebezpiecznych muszą spełniać wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją sieci gazowej.

Prace gazoniebezpieczne powinny być wykonywane przez co najmniej dwóch pracowników. Dopuszczalne jest jednak wykonywanie przez jednego pracownika niżej wymienionych prac gazoniebezpiecznych:

  • pobieranie w wyznaczonych punktach sieci gazowej próbek paliwa gazowego, pod warunkiem, że maksymalne ciśnienie robocze w sieci gazowej jest mniejsze lub równe 0,5 MPa, zaś w instalacjach gazowych jest mniejsze lub równe 5 kPa,
  • montaż i demontaż gazomierzy o przepustowości ≤ 10m3 /h,
  • montaż i demontaż reduktorów ciśnienia gazu na przyłączach o przepustowości ≤ 10m3 /h,
  • uruchamianie instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci. (Dz. U. poz. 828, z późn. zm.)

Skomentuj