Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Od 22 do 26 października 2018 r. trwa Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy organizowany jest przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA).

Organizowany co roku w październiku (w 43. tygodniu kalendarzowym) Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy jest punktem kulminacyjnym każdej kampanii z cyklu „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”. Obejmuje on setki wydarzeń propagujących tę tematykę na terenie całej UE i poza UE.

Tegoroczny Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy skupia się na tematyce: „Substancje niebezpieczne pod kontrolą w miejscu pracy”.

Pracownicy w wielu miejscach pracy są narażeni na kontakt z substancjami niebezpiecznymi. Tego rodzaju narażenia występują częściej, niż się powszechnie sądzi – może do nich dojść praktycznie w każdym miejscu pracy. Wzbudza to poważne obawy związane z bezpieczeństwem i stanem zdrowia.

Narażenie na oddziaływanie substancji niebezpiecznych w miejscu pracy może prowadzić do poważnych i długotrwałych problemów zdrowotnych, takich jak:

  • choroby układu oddechowego (np. astma, nieżyt nosa, azbestoza i krzemica);
  • uszkodzenie organów wewnętrznych, w tym mózgu i układu nerwowego;
  • podrażnienie skóry i choroby skóry;
  • nowotwory pochodzenia zawodowego (np. białaczka, rak płuc, rak jamy nosowe)

Ponadto obecność substancji niebezpiecznych może narazić pracowników na ryzyko pożaru, wybuchu, ostrego zatrucia i uduszenia.

Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER-2) przeprowadzone przez EU-OSHA wykazało, że substancje niebezpieczne występują na największą skalę w określonych sektorach, takich jak sektor rolnictwa, przemysł wytwórczy i sektor budowlany. Jednak ryzyko narażenia na oddziaływanie substancji niebezpiecznych może potencjalnie dotyczyć pracowników wszystkich sektorów. Ogólnie rzecz biorąc, 38% europejskich przedsiębiorstw zgłasza obecność potencjalnie niebezpiecznych substancji chemicznych lub biologicznych w swoich miejscach pracy.

Substancje niebezpieczne są odpowiedzialne za istotną część chorób zawodowych, które wywierają niekorzystny wpływ na jakość życia pracowników i ich zdolność do pracy, a w niektórych przypadkach mogą wręcz prowadzić do śmierci. Choroby zawodowe oraz wypadki przy pracy spowodowane substancjami niebezpiecznymi wiążą się z istotnymi kosztami dla przedsiębiorstw.

Niezależnie od tego można zaobserwować ogólny brak wiedzy na temat specyfiki i powszechności substancji niebezpiecznych w miejscach pracy oraz związanych z nimi zagrożeń, przy czym w ostatnich latach poczyniono niewielkie postępy w zakresie ograniczania narażenia pracowników na odziaływanie tych substancji lub nie poczyniono postępów w tym obszarze. Zgodnie z wynikami europejskiego badania warunków pracy (EWCS) udział pracowników zgłaszających narażenie na oddziaływanie chemikaliów przez co najmniej jedną czwartą swojego czasu pracy nie zmienił się od 2000 r. i nadal utrzymuje się na poziomie około 17%.

Aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników i ochronę ich zdrowia należy wyeliminować narażenie na oddziaływanie substancji niebezpiecznych w miejscu pracy lub przynajmniej skutecznie zarządzać takim narażeniem.

Opisywanym problemem zainteresowała się Unia Europejska, która przygotowała na lata 2018-2019 ogólnoeuropejską kampanię informacyjną „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”. W jej ramach już 22 października rozpoczął się Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Podczas Europejskiego Tygodnia pracownicy, kadra kierownicza oraz eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy spotykają się w celu zwiększenia świadomości na temat niebezpiecznych substancji w miejscach pracy, wymiany najlepszych praktyk i wspierania skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy. W całej Europie i nie tylko organizowanych jest wiele imprez, w tym konferencje, konkursy, sesje szkoleniowe, wystawy i spotkania służące nawiązywaniu kontaktów i wymianie dobrych praktyk.

W Polsce w ramach Europejskiej kampanii „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” patronatem honorowy jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, patronem strategicznym jest Główny Inspektorat Sanitarny oraz Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera.

Wydarzenia które odbędą się w Europejskim Tygodniu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Polsce to m.in.:

  • 23 października – konferencja pn. „Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o chemii”, Łódź. Współorganizacja: Uniwersytet Łódzki, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości z Łodzi. Miejsce konferencji: Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego;
  • 24-26 października – prezentacja dot. tematyki kampanii podczas konferencji organizowanej przez Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych, Łódź;
  • 25 października – konferencja pn. „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”, Starogard Gdański, aula konferencyjna firmy Polpharma S.A. Współorganizacja: CIOP-PIB, Polpharma S.A..

Więcej o kampanii: https://chemia.ciop.pl/

Źródło: https://osha.europa.eu/en

Skomentuj