Ewakuacja poszkodowanych

Ewakuacja poszkodowanych

Ewakuacja poszkodowanego jest dopuszczalna jedynie wówczas, gdy udzielenie mu pomocy na miejscu wypadku jest niemożliwe.

Warunkiem uniknięcia dodatkowych ura¬zów u poszkodowanego, a także zabezpieczenia zdrowia ratownika, jest przestrzeganie następujących zasad:

  • nie wolno przesuwać poszkodowanego, jeżeli nie jest to absolutnie konieczne,
  • poszkodowanego przytomnego trzeba poinformować o tym, co zamierza się robić, aby umożliwić współpracę i uniknąć jego niepokoju,
  • zawsze trzeba się upewnić, czy wszyscy pomocnicy wiedzą co robić, aby współdzia­łanie było sprawne,
  • gdy kilka osób przenosi poszkodowanego, wówczas tylko jedna wydaje polecenia.

Sposoby przenoszenia poszkodowanego przez jednego ratownika:

  • sposób „matczyny” – na rękach:

sposób matczyny wykorzystywany jest do przenoszenia osób poszkodowanych przytomnych przez jednego ratownika. Ratownik jedną ręką obejmuje poszkodo­wanego na wysokości barków, a drugą podkłada pod doły kolanowe i unosi osobę poszkodowaną. Technika ta przeznaczona jest do ewakuacji dzieci i osób lekkich.

  • sposób „na barana”:

Przenoszenie poszkodowanego „na barana”

  • przesuwanie po ziemi:

sposób polega na przesuwaniu osoby poszkodowanej po podłożu. Osobę lekką mo­żemy przesuwać stosując rękoczyn Rauteka, a jeśli poszkodowany jest cięższy, mo­żemy ułożyć go na kocu, płachcie, marynarce i przeciągnąć go w miejsce bezpieczne.

  • chwyt Rauteka:

Przenoszenie poszkodowanego za pomocą chwytu Rauteka

Sposoby przenoszenia poszkodowanego przez dwóch ratowników:

  • sposób „na krześle”:

sposób ten wymaga użycia krzesła, na którym sadzamy osobę poszkodowaną i dla bezpieczeństwa zapinamy osobę pasami bądź opasujemy bandażem. Technika ta wymaga zaangażowania dwóch ratowników i sprawdza się przy wnoszeniu lub zno­szeniu po schodach.

  • sposób „na krzesełku”:

sposób ten polega na spleceniu dłoni dwóch ratowników tworząc tzw. stołeczek i podłożeniu ich pod uda osoby poszkodowanej. Osoba poszkodowana może objąć ratowników za barki stabilizując tym samym swoją pozycję.

Sposoby ewakuacji osób z urazem kręgosłupa

Osoby z podejrzeniem urazu kręgosłupa najlepiej przenosić, jeśli wymaga tego koniecz­ność, przez kilka osób. Jedna, tzw. kierująca, stabilizuje głowę ratowanego, pozostałe ustawiają się po jego bokach i wsuwają swoje ręce pod ramiona, biodra oraz uda. Po­szkodowanego unosimy na sygnał, a następnie układamy na noszach. Do przenosze­nia można wykorzystać szeroką deskę lub drzwi. W trakcie przenoszenia należy ciągle stabilizować głowę poszkodowanego, aby nie doszło do jej zgięcia lub wyprostowania.

Komentarze (1)

jebać kosmitółw

wydubczzyk69698 - 11 października 2019 08:29

papa mną rządzi . wale konia do twojej łysej blachy

Skomentuj