Ewakuacja poszkodowanych

Ewakuacja poszkodowanego jest dopuszczalna jedynie wówczas, gdy udzielenie mu pomocy na miejscu wypadku jest niemożliwe.

Warunkiem uniknięcia dodatkowych urazów u poszkodowanego, a także zabezpieczenia zdrowia ratownika, jest przestrzeganie następujących zasad:

 • nie wolno przesuwać poszkodowanego, jeżeli nie jest to absolutnie konieczne,
 • poszkodowanego przytomnego trzeba poinformować o tym, co zamierza się robić, aby umożliwić współpracę i uniknąć jego niepokoju,
 • zawsze trzeba się upewnić, czy wszyscy pomocnicy wiedzą co robić, aby współdzia­łanie było sprawne,
 • gdy kilka osób przenosi poszkodowanego, wówczas tylko jedna wydaje polecenia.

Sposoby przenoszenia poszkodowanego przez jednego ratownika:

 • sposób „matczyny” – na rękach,
 • sposób „na barana”,
 • prowadzenie poszkodowanego,
 • sposób strażacki –  rękę umieszczamy między nogami ratowanego, układamy go na swoich barkach. ręką położoną między nogami chwytamy za nadgarstek ręki zwisającej z przodu.
 • przeciąganie po ziemi, np. na kocu, prześcieradle, płaszczu,
 • chwyt Rauteka.

Przykłady technik ewakuacji osób z niepełnosprawnościami:

 •  wykorzystanie krzesełka – ratownicy sadzają na nim osobę wymagającą pomocy, a następnie chwytają za nóżki oraz oparcie wynosząc ratowanego w bezpieczne miejsce
 • wykorzystanie koca, który owija się wokół rąk i głowy
 •  chwyt strażacki – ratownik przekłada swoją rękę między nogami osoby ratowanej, zaciskając ją na nadgarstku zwisającej ręki ratowanego, kładzie go sobie na barkach
 • chwyt kończynowy – jeden z ratowników umiejscawia się za głową ratowanego i łapie go rękoma pod pachy, drugi jest odwrócony do ratowanego plecami i łapie go rękoma pod kolana
 • chwyt na barana – osoba ratowana umieszczona jest na plecach ratownika. Ratownik podtrzymuje go obydwiema rękami za uda
 • chwyt kołyskowy – klasyczny sposób przenoszenia małych dzieci
 • ciągnięcie osoby po płaskiej powierzchni. 

Skomentuj