Ewakuacja poszkodowanych

Ewakuacja poszkodowanego jest dopuszczalna jedynie wówczas, gdy udzielenie mu pomocy na miejscu wypadku jest niemożliwe.

Warunkiem uniknięcia dodatkowych ura¬zów u poszkodowanego, a także zabezpieczenia zdrowia ratownika, jest przestrzeganie następujących zasad:

  • nie wolno przesuwać poszkodowanego, jeżeli nie jest to absolutnie konieczne,
  • poszkodowanego przytomnego trzeba poinformować o tym, co zamierza się robić, aby umożliwić współpracę i uniknąć jego niepokoju,
  • zawsze trzeba się upewnić, czy wszyscy pomocnicy wiedzą co robić, aby współdzia­łanie było sprawne,
  • gdy kilka osób przenosi poszkodowanego, wówczas tylko jedna wydaje polecenia.

Sposoby przenoszenia poszkodowanego przez jednego ratownika:

  • sposób „matczyny” – na rękach:

sposób matczyny wykorzystywany jest do przenoszenia osób poszkodowanych przytomnych przez jednego ratownika. Ratownik jedną ręką obejmuje poszkodo­wanego na wysokości barków, a drugą podkłada pod doły kolanowe i unosi osobę poszkodowaną. Technika ta przeznaczona jest do ewakuacji dzieci i osób lekkich.

  • sposób „na barana”:

Skomentuj