Firmy nie mają pewności czy pracownik wraca bez wirusa

Pracodawca, który ma uzasadnione podejrzenie, że pracownik po kwarantannie nadal choruje na Covid-19, ma obowiązek go odizolować i odesłać do domu, zalecając kontakt z Sanepidem lub teleporadę lekarską.

„Nie może jednak zobowiązać go do badań kontrolnych” – twierdzi Katarzyna Siemienkiewicz, ekspertka ds. prawa pracy Pracodawców RP w opinii dla Prawo.pl.

„Natomiast, jeżeli pracownik odmówi takiego kontaktu i nadal wykazuje objawy choroby, wówczas pracodawca nie może go dopuścić do pracy z uwagi na obowiązek zapewnienia BHP i może powiadomić inspektora sanitarnego” – uzupełnia Siemienkiewicz.

Według niej w razie niedopuszczenia pracownika do pracy, pracodawca może skierować go do pracy zdalnej lub zwolnić z obowiązku jej świadczenia przy zachowaniu wynagrodzenia. Zdaniem ekspertki może odstąpić od tego postanowienia, jeśli pracownik przyniesie zaświadczenie od lekarza rodzinnego lub z Sanepidu potwierdzające, że jego objawy nie świadczą o zarażeniu koronawirusem.

Jak podaje Prawo.pl, takie postępowanie jest zgodne z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia z 25 marca 2020. Precyzują one, że pracownik z objawami infekcji dróg oddechowych, zwłaszcza kaszlem, dusznością i gorączką, który stawi się w miejscu pracy, powinien zostać jak najszybciej odizolowany od współpracowników i niezwłocznie odesłany do domu z zaleceniem kontaktu telefonicznego z POZ oraz konieczności przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej, co do postępowania w związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Prawo.pl stawia więc pytanie, co w takim razie z bezobjawowymi nosicielami wirusa? „Mamy w Polsce przypadki chorych, którzy po 21 dniach, a nawet dłużej od wystąpienia objawów nadal mieli wykrywalnego wirusa. Dlatego osoby pozostające w kwarantannie powinny być badane również przed jej zakończeniem” – mówi prof. dr hab. Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

Pełen tekst artykułu: https://www.prawo.pl/kadry/pracodawcy-nie-maja-pewnosci-czy-powracajacy-do-pracy-po,499158.html

blank

 

Skomentuj