Główny Inspektor Pracy: praca zdalna spowodowała zmniejszenie liczby wypadków zgłoszonych do PIP

Praca zdalna przyniosła zmniejszenie ogólnej liczby wypadków przy pracy zgłoszonych do PIP. Od marca 2020 do końca czerwca br. zgłoszono 15 wypadków podczas wykonywania pracy zdalnej. 11 poszkodowanych w nich osób zmarło – poinformował w Sejmie Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej rozpatrzyła w środę informację Głównego Inspektora Pracy w sprawie działań kontrolnych i prewencyjnych podejmowanych przez Państwową Inspekcję Pracy wspierających walkę z epidemią COVID-19.

Wybuch epidemii spowodował konieczność dostosowania działań PIP do drastycznie zmienionych warunków. Aktywność kontrolna inspektorów pracy była każdorazowo dostosowana do ogłaszanych przez rząd obostrzeń i ograniczenia działalności niektórych działań gospodarki, których konsekwencją były dwa zeszłoroczne lockdowny” – powiedziała Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Jak poinformowała, nieprawidłowości „związane z nierespektowaniem obowiązków w celu ograniczenia narażenia przed zakażeniem koronawirusem”, stwierdzono w przypadku 43 proc. kontrolowanych zakładów.

„Podczas większości kontroli pracodawcy, już w trakcie jej przebiegu, poprawiali organizację stanowisk pracy, zapewniali środki do dezynfekcji rąk, w zdecydowanej większości wyposażali pracowników w środki ochrony związane ze zwalczaniem epidemii” – dodała.

Łażewska-Hrycko zwróciła uwagę, że okres epidemii przyniósł również nowe rozwiązania w zakresie organizacji pracy, w szczególności – poza stałymi siedzibami pracodawców. „Praca zdalna uzyskała nowy, niespotykany dotąd wymiar, upowszechniając się z konieczności wszędzie tam, gdzie mogła być świadczona, przy zachowaniu efektywności pracowników” – powiedziała.

Jak zauważyła, praca zdalna przyniosła zmniejszenie ogólnej liczby wypadków przy pracy zgłoszonych do Państwowej Inspekcji Pracy. „Niemniej, praca zdalna nie jest wolna od zagrożeń – schody między kondygnacjami, korzystanie z sanitariatów, zwykłe czynności np. przygotowanie posiłków, mogą powodować zagrożenie wypadkiem” – dodała.

Od marca 2020 do końca czerwca br. do PIP zgłoszono 15 wypadków, do których doszło podczas wykonywania pracy zdalnej. „11 poszkodowanych poniosło śmierć, głównie ze względu na okoliczności określane terminem: nagłe przypadki medyczne” – poinformowała.

Zapewniła jednocześnie, że w 2021 roku kontrolowane będą wszystkie aspekty prawne związane z zaistniałą sytuacją epidemiczną.

blank

Skomentuj