Główny Inspektorat Pracy podsumował akcję kontroli małych budów

Najwięcej nieprawidłowości inspektorzy pracy stwierdzili przy pracach na wysokości, gdzie brakowało zabezpieczenia przed możliwością upadku z wysokości – wynika z przeprowadzonych przed wakacjami przez Główny Inspektorat Pracy (GIP) kontroli na małych placach budów.

Podmiotami kontrolowanymi były firmy wykonujące różne prace budowlane na małych budowach, na którym pracuje w tym samym czasie do 20 osób. Kontrole wykonano w ramach akcji „Mała budowa” – wynika z komunikatu przesłanego PAP we wtorek przez GIP.

Na 438 budowach inspektorzy pracy przeprowadzili 648 kontroli u 643 przedsiębiorców realizujących prace, m.in. przy docieplaniu i wykończeniu elewacji ścian budynków mieszkalnych, w tym jednorodzinnych, remoncie elewacji ścian budynków usługowych, wielorodzinnych i jednorodzinnych czy remoncie dachów budynków mieszkalnych.

„Kontrole na małych budowach w ramach akcji prowadzono w różnych dniach i o różnych porach, również poza ustalonymi godzinami pracy urzędu” – podkreślono w komunikacie.

Z kontroli wynika, że najwięcej nieprawidłowości inspektorzy pracy stwierdzili przy pracach na wysokości bez zabezpieczenia przed możliwością upadku z wysokości – 61 proc. kontroli potwierdziło zagrożenia dla zdrowia i życia osób pracujących.

Kontrolerzy zwrócili też uwagę na użycie niekompletnych i zmontowanych niezgodnie z instrukcją rusztowań roboczych – nieprawidłowości dotyczyły 57 proc. kontroli. Zastrzeżenia dotyczyły też braku bądź nieprawidłowego wygrodzenia oznakowania stref i miejsc niebezpiecznych, czyli miejsc wykonywania prac ziemnych, stref pracy maszyn budowlanych, prac w wykopach, na dachach czy też na rusztowaniach, gdzie występuje zagrożenie spadaniem przedmiotów z wysokości.

Na co czwartej skontrolowanej budowie inspektorzy pracy stwierdzali także brak zabezpieczenia przewodów elektrycznych przed uszkodzeniem mechanicznym, które stwarzały ryzyko potknięcia i upadku, a w przypadku ich uszkodzenia – porażenia prądem.

Z komunikatu wynika, że inspektorzy pracy wydali 356 decyzji wstrzymania prac, które dotyczyły 827 osób; 258 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn stwarzających zagrożenie dla obsługujących; 202 decyzje skierowania do innych prac 445 osób z uwagi na brak środków ochrony indywidualnej lub nieposiadanie odpowiednich kwalifikacji do obsługi maszyn i urządzeń.

Ukarano 296 osób winnych popełnienia wykroczenia przeciwko prawom osób pracujących – grzywnami na łącznie 335,9 tys. zł. Z kolei wobec 133 osób zastosowano środki oddziaływania wychowawczego, a do sądu skierowano trzy wnioski o ukaranie. GIP skierował dwa wnioski do ZUS o podwyższenie o 100 proc. składki na ubezpieczenie ze względu na rażące naruszenia przepisów bhp, ujawnione podczas dwóch kontroli.

blank

 

 

Skomentuj