Główny Inspektor Pracy apeluje o skracanie czasu pracy

Główny Inspektor Pracy apeluje o skracanie czasu pracy

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek z uwagi na nadzwyczajną falę upałów, zaapelował we wtorek do pracodawców o skracanie czasu pracy pracownikom, w szczególności tym, których dzienny wymiar czasu pracy przekracza 8 h

Główny Inspektor Pracy przypomina o obowiązku zapewnienia nieodpłatnie zimnych napojów, gdy temperatura w pomieszczeniach pracy przekracza 28 stopni C, a na otwartej przestrzeni 25 stopni C. Napoje powinny być dostępne stale, w ilości zaspokajającej potrzeby zatrudnionych. Przy tzw. pracach brudzących wykonywanych na otwartej przestrzeni, bez dostępu do wody bieżącej, pracodawca zobowiązany jest zapewnić do celów higienicznych co najmniej 90 l wody dziennie na każdego pracownika.

W czasie upałów na pracodawcy spoczywają dodatkowe obowiązki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawca ma obowiązek organizowania pracy w sposób zmniejszający jej uciążliwość. Dotyczy to także pracy wykonywanej w trakcie upałów.

Istniejące regulacje nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia w pomieszczeniach odpowiedniej temperatury, wymiany powietrza oraz zabezpieczenia przed wilgocią oraz niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, ale - co do zasady - nie określają maksymalnej temperatury powietrza, w jakiej praca może być wykonywana w pomieszczeniach. Przepisy mówią jedynie o temperaturze minimalnej - ta nie może być niższa niż 14 stopni Celsjusza, a w pomieszczeniach biurowych i takich, w których wykonywana jest lekka praca fizyczna, 18 stopni Celsjusza.

Choć w odniesieniu do większości pracowników maksymalna temperatura, w jakiej może być wykonywana praca w pomieszczeniach, nie została określona, to takie uregulowanie wprowadzono w stosunku do pracowników młodocianych. Pracownicy z tej grupy nie mogą pracować w pomieszczeniach, w którym temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, a wilgotność względna powietrza - 65 proc.

Komentarze (3)

Praca w lesie

Aldona - 31 lipca 2018 21:14

Raczej na szkółkach leśnych nie jest zastosowany skrócony czas pracy niestety. Kobiety które plewiom sosne i brzozy pracują od 6 do 15 na pełnym słońcu

Praca w ópały

Marusia - 31 lipca 2018 19:28

Osobliwie na budowę, gdy praca są po 12-14godzin.....

Inne warunki-korekta

Adam - 31 lipca 2018 12:54

Napoje wzbogacone w sole mineralne i witaminy w przypadku określonym w § 4.ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów - tj. w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25oC a przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10oC lub powyżej 25oC -napoje.

Skomentuj