GUS: we wrześniu liczba podmiotów nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON wzrosła o 9,5 proc.

We wrześniu 2021 r. w rejestrze REGON zanotowano 9,5 proc. wzrost liczby nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w stosunku do sierpnia – poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na koniec września wynosiła 4796,4 tys., w porównaniu do sierpnia wzrosła o 0,4 proc. To także o 3,6 proc. więcej niż przed rokiem.

Wzrost podmiotów nowo zarejestrowanych wyniósł 8,5 proc. w przypadku spółek i 6,5 proc. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W podziale na rodzaje działalności największe wzrosty zanotowano w sekcjach budownictwo oraz handel i naprawa samochodów.

We wrześniu wyrejestrowano z rejestru REGON o 4,9 proc. więcej podmiotów niż przed miesiącem. O 6,3 proc. wzrosła liczba wyrejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Dla spółek odnotowano spadek liczby wyrejestrowanych podmiotów o prawie 40 proc.

Podmioty z zawieszoną działalnością, według stanu na koniec września, stanowiły 11,1 proc. ogólnej liczby zarejestrowanych w REGON podmiotów. Największy wzrost – po prawie 44 proc. – liczby podmiotów z zawieszoną działalnością w porównaniu do sierpnia odnotowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Wzrost podmiotów z zawieszoną działalnością odnotowano również w sekcji administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, administrowanie i działalność wspierająca, obsługa rynku nieruchomości.

blank

Skomentuj