Ile kosztuje bezpieczeństwo w firmie?

Ile kosztuje bezpieczeństwo w firmie?

Panuje przekonanie, że zapewnienie pracownikom warunków bezpiecznej pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami powoduje jedynie dodatkowe koszty, nie dając wymiernych korzyści.

Zatem czy warto inwestować w BHP?

Dbanie o bezpieczeństwo powinno być priorytetem dla pracodawcy, a także dla osób z kręgu służby bhp. Świadome dbanie o bezpieczeństwo pracowników to najlepsza reklama firmy. BHP to nie tylko ponoszenie kosztów.

Przewidywane korzyści, wynikające z poprawy stanu bezpieczeństwa pracy i ochro­ny zdrowia:

Korzyści ekonomiczne:

 • zapobieganie wypadkom i chorobom (w rezultacie przynosi to ograniczenie kosztów),
 • ograniczenie liczby zwolnień chorobowych i zastępstw,
 • poprawa stosunków z załogą,
 • poprawa jakości i wzrost wydajności pracy sprzyja zainteresowaniu pracą w zakładzie,
 • lepsza pozycja zakładu na rynku pracy.

Korzyści nieekonomiczne:

 • ułatwienie bieżącej informacji w przebiegu produkcji i problemach codziennej pracy zatrudnionych,
 • usprawnienie procesów decyzyjnych,
 • utrwalenie dobrego wizerunku zakładu pracy.

Do postrzegania bezpieczeństwa pracy w kategoriach korzyści ekonomicznych dla pracodawców może przyczynić się:

 • wprowadzenie motywacyjnych systemów ubezpieczeń społecznych,
 • prowadzenie w zakładzie analiz ekonomicznych w całym obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • możliwe ograniczenia we współpracy z firmami zagranicznymi.

Pracodawca wiedząc ile w istocie, kosztują wypadki przy pracy i choroby zawodowe, powinien zdawać sobie sprawę, że oszczędzanie na bhp, a tym samym niezapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w istocie przynosi więcej strat niż korzyści.

Skomentuj