Informacja o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin

Informacja o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin

Ustawa stanowi efekt negatywnej oceny funkcjonowania przepisów uchwalonej w dniu 8 marca 2013 r. ustawy w zakresie obowiązku tłumaczenia załączników do wnio-sków na język polski oraz

zniesienia obowiązującej przez wiele lat możliwości dodatkowego atestowania środków ochrony roślin, którym upłynął termin przydatności do użycia. Konsekwencje nałożenia obowiązków w zakresie składania wniosków o rejestrację i wprowadzenie do obrotu środków ochrony roślin przełożyły się na gospodarczo-naukową stronę funkcjonowania rynku rejestracji środków ochrony roślin w Polsce.
Aby zapobiec powyższym następstwom ustawa znosi obowiązek tłumaczenia na język polski dokumentacji technicznej załączanej do wniosków o zatwierdzenie substancji czynnych oraz zezwoleń dopuszczających do obrotu środki ochrony roślin. Po wejściu ustawy w życie możliwe będzie składanie załączników do wniosków, wedle wyboru wnioskodawcy, w języku polskim lub angielskim. Zasady składania samych wniosków pozostaną bez zmian – będą one składane wyłącznie w języku polskim. Ponadto ustawa wprowadza możliwość pozostawania w obrocie i stosowania środków ochrony roślin, których termin ważności upłynął, jeśli wyniki badań przeprowadzonych przez certyfikowane laboratorium potwierdzą ich przydatność do użytku zgodnie z przeznaczeniem. Środki takie będzie można stosować przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy po upływie terminu ważności.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2015 r.

Źródło: www.prezydent.pl

Skomentuj