Internetowy System Szkoleń

INTERNETOWY SYSTEM SZKOLEŃ jest produktem firmy Tarbonus. To nowoczesna aplikacja, która powstała w oparciu o system PEN-Asystent Szkolenia.

Wykorzystując ISS można zrealizować obowiązek pracodawcy dotyczący szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), niektóre szkolenia mogą być prowadzone w formie samokształcenia kierowanego.

SAMOKSZTAŁCENIE KIEROWANE — rozumie się przez to formę szkolenia określoną w rozporządzeniu, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów udostępnianych przez organizatora szkolenia przy zastosowaniu Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.
W ISS organizator szkolenia udostępnia materiały dydaktyczne w postaci:

  •  prezentacji PEN-Asystent Szkolenia;
  •  prezentacji multimedialnych;
  • bazy wiedzy opartej na serwisach internetowych z zakresu: bogate bazy zawierające przepisy prawne, orzecznictwo sądowe, komentarze, aktywne druki oraz obszerne poradniki, przy jednoczesnej gwarancji codziennej, bieżącej aktualizacji zawartości i dostępu do aktów prawnych Unii Europejskiej.

Podczas trwania szkolenia organizator zapewnia stały kontakt z konsultantami-specjalistami, spełniającymi wymagania dla wykładowców w dziedzinie bhp.

Zapoznaj się z prezentacją systemu:

Nowoczesne metody pracy służby BHP – PDF

INTERNETOWY SYSTEM SZKOLEŃ

Skomentuj