ISO 45001 – nowy system zarządzania BHP

ISO 45001 – nowy system zarządzania BHP

Pierwsza na świecie międzynarodowa norma dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy ISO 45001 zostanie opublikowana prawdopodobnie w marcu bieżącego roku.

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO od dłuższego czasu prowadziła pracę nad pierwszą, międzynarodową normą dotyczącą stricte bezpieczeństwa i higieny pracy – ISO 45001.

Najnowsze szacunki Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) pokazują, że każdego dnia ponad 7 600 osób umiera w wyniku działań związanych z pracą, co stanowi ponad 2,28 miliona zgonów rocznie oraz ponad 370 milionów wypadków przy pracy w ciągu roku. Tworzy to olbrzymie obciążenie zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, powodujące straty dla całej gospodarki wynikające z wcześniejszego przechodzenia na emeryturę, nieobecności pracowników w pracy oraz rosnących składek ubezpieczeniowych.

ISO 45001 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – wymagania i wytyczne ma za zadanie stać się pierwszy światowym standardem, dający firmom oraz zakładom pracy powszechne akceptowane ramy dla poprawy zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, zmniejszenia ryzyka w miejscu pracy i tworzenia zdrowszych oraz bezpieczniejszych warunków pracy.

ISO  45001 to norma, która podąża śladami innych systemów zarządzania ISO, takich jak ISO 14001 (środowisko) czy ISO 9001 (jakość). Uwzględnia ona także inne międzynarodowe standardy w tej dziedzinie, w tym OHSAS 18001, wytyczne ILO-OSH, różne normy krajowe oraz międzynarodowe standardy pracy MOP i konwencje.

Pracę nad omawianą normą rozpoczęły się w roku 2013, a w chwili obecnej znajdują się na etapach końcowych:

  • 30 listopada 2017 r. – opublikowanie projektu końcowego FDIS (Final Draft International Standard),
  • 27 stycznia 2018 r. – informacja o uzyskaniu akceptacji członków ISP dla projektu nowej normy ISO 45001.

Proces wdrażania ISO 45001

Etapy wdrażania standardu ISO 45001

Data

1.

Etap składania wniosków

Marzec 2013

2.

Etap przygotowawczy

Listopad 2013

3.

Etap komitetu (CD)

Marzec 2015

4.

Etap 2 komitetu (CD)

Lipiec 2015

5.

Faza dochodzenia (DIS)

Listopad 2015

6.

Drugi etap dochodzenia (DIS)

Maj 2017

7.

Etap zatwierdzania (FDIS)

Listopad 2017

8.

Oczekiwana publikacja

Marzec 2018

 

Skomentuj