Jak rozpoznać mobbing i jak sobie z nim radzić?

Jak rozpoznać mobbing i jak sobie z nim radzić?

Wielu pracowników może borykać się z problemem mobbingu w pracy. Czy jednak każdy z nas potrafi jednoznacznie stwierdzić, że ma do czynienia właśnie z tym zjawiskiem?

Pojęcie mobbingu w ostatnich latach stało się bardzo popularne. Oczywiście nie jest to powód do zadowolenia, jednak niewątpliwie o zjawisku tym coraz częściej mówią sami pracownicy i przyznają się, że w ich pracy mobbing jest stosowany. Tym sposobem oprawca, którym może być pracodawca ale też współpracownik, nie czuje się już bezkarnie.

Najważniejsza jest sama reakcja poszkodowanego. Jeżeli on sam nie przeciwstawi się zaistniałej sytuacji, nie będzie w stanie w inny sposób jej zmienić.

Na samym początku musimy zdawać sobie sprawę czym jest mobbing w prawie. Kwestie prawne mobbingu zostały określone w Kodeksie pracy. Na podstawie przepisów kodeksowych mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Ofiarą tak zrozumiałego mobbingu może być tylko pracownik, czyli osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

Przesłanki definicji kodeksowej muszą być spełnione łącznie, jeśli chcemy przed sądem udowodnić istnienie mobbingu w naszej pracy.

Co nie będzie mobbingiem?

Mobbingiem nie jest dyscyplinowanie personelu, w sytuacjach kiedy działania pracodawcy lub przełożonego nie są wyłączne i wyjątkowe w stosunku do osoby lub grupy osób, tylko dotyczą zarządzania całą grupą pracowniczą. Zatem jeżeli polecenie wykonania zadania nie narusza Twojej godności, jest zgodne z kwalifikacjami i zakresem obowiązków, to z cech stosunku pracy wynika konieczność jego wykonania. Jeśli jednak uważasz, że padłeś ofiarą mobbingu przeanalizuj dokładnie kodeksową definicję mobbingu i upewnij się, że wszystkie elementy tego zjawiska występują w Twojej pracy.

Wyznacznikiem zakwalifikowania danych sytuacji jako niemobbingowych może być także następujące orzecznictwo.

Wydawanie poleceń przez pracodawcę w godzinach nadliczbowych nie narusza żadnego dobra pracownika, jeśli wydawane jest we właściwej formie. Nie jest więc ani dyskryminacją, ani mobbingiem.

Wyrok SN z dnia 8 grudnia 2005 r. I PK 103/2005

Wykonywanie czynności kontrolnych wobec pracownika może naturalnie łączyć się dla niego ze stresem, nie oznacza to zaraz szykanowania pracownika.

Wyrok SN z dnia 27 stycznia 2005 r. II PK 198/2004

Nie stanowią mobbingu konflikty z przełożonym i niektórymi kolegami, które wynikały raczej z przewrażliwienia na punkcie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wyrok SA w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2007 r. III APa 5/2007

Skomentuj