Jak uzyskać uprawnienia energetyczne?

Jak uzyskać uprawnienia energetyczne?

Pracujesz jako elektryk, gazownik lub ciepłownik? Do wykonywania prac na stanowisku dozoru lub eksploatacji urządzeń, instalacji lub sieci muszą być sprawdzone twoje kwalifikacje podczas egzaminu.

Praca przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, cieplnych lub gazowych wymaga odpowiednich kwalifikacji, a potwierdzeniem ich jest świadectwo kwalifikacyjne. Jak je zdobyć?

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji może złożyć:

  • samodzielnie osoba zajmująca się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

albo

  • pracodawca osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Można to zrobić listownie bądź w zakładzie pracy lub w siedzibie stowarzyszenia naukowo-technicznego.

Urządzenia, instalacje i sieci, które wymagają sprawdzenia kwalifikacji

Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci przy eksploatacji których wymagane są odpowiednie kwalifikacje podzielone są na trzy grupy:

  • Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną;
  • Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne;
  • Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Sprawdzenie kwalifikacji związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci prowadzone jest dla osób wykonujących pracę na stanowiskach:

  • eksploatacji (w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu kontrolno-pomiarowym), lub
  • dozoru (gdy kierują czynnościami osób wykonujących prace eksploatacyjne lub sprawują nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci).

Pracodawca może złożyć wniosek o sprawdzenie kwalifikacji pracownikowi, jeśli:

  1. osoba zajmująca się eksploatacją sieci, urządzeń lub instalacji określonych w przepisach, posiada kwalifikacje potwierdzone świadectwem, ale w ciągu kolejnych pięciu lat nie zajmowała się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, których uprawnienia dotyczyły;
  2. dokonał modernizacji lub istotnej zmiany parametrów urządzeń, instalacji lub sieci.

Jeżeli samodzielnie zajmujesz się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci i wykonujesz usługi na rzecz konsumentów, mikroprzedsiębiorstw oraz małych lub średnich przedsiębiorstw, to co 5 lat masz obowiązek sprawdzenia swoich kwalifikacji (musisz zdać egzamin i uzyskać świadectwo kwalifikacyjne).

Skomentuj