Jeszcze nie czas na wycofanie niektórych urządzeń NO

Na początek krótkie przypomnienie, czym są i do czego mają praktyczne zastosowanie tzw. urządzenia NO (napełniająco-opróżniające).

Mianowicie są to urządzenia do napełniania oraz opróżniania zbiorników transportowych, a w tym:

  • portowe ramiona przeładunkowe,
  • instalacje oraz urządzenia służce do napełniania i opróżniania, w tym ramiona przeładunkowe dla stałych, ciekłych oraz gazowych towarów niebezpiecznych,
  • instalacje i urządzenia do napełniania oraz opróżniania opakowań do gazów sprężonych, pojazdów baterii, wagonów baterii, cystern, cystern przenośnych i wieloelementowych kontenerów do gazu.

Urządzenia NO to także instalacje i urządzenia, a w tym ramiona przeładunkowe, które wykorzystuje się do napełniania oraz opróżniania, pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, zbiorników transportowych dla towarów niebędących niebezpiecznymi.

Po raz kolejny przedłużono termin warunkowego korzystania z urządzeń NO, które były użytkowane przed 21 października 2006 r., a obecnie nie spełniają wymogów w zakresie budowy wynikających z rozporządzenia Ministra Transportu z 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (Dz.U. nr 181, poz. 1335 z późn. zm.). Nowa graniczna data to 30 czerwca 2014 r.

Trzeba przy tym pamiętać, że dla wspomnianych urządzeń muszą zostać ustalone warunki techniczne z Transportowym Dozorem Technicznym.

Skomentuj