Jubileuszowe wydarzenia związane z BHP

Jubileuszowe wydarzenia związane z BHP

W minionych dniach odbyły się dwa ważne wydarzenia związane z branżą BHP.

Pierwszym wydarzeniem była Konferencja "Bezpieczeństwo Pracy – edukacja i dobre praktyki", która odbyła się dnia 28 września 2018 r. w Krakowie na Akademii Górniczo-Hutniczej z okazji 20-lecia kształcenia na Studiach Podyplomowych w zakresie BHP na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej. 

Konferencja rozpoczęła się uroczystym otwarciem, na której to przedstawiciele władz AGH – prof. dr hab. inż. Piotr Czaja i dr hab. inż. Zbigniew Burtan przedstawili historię kształcenia w zakresie BHP na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii.

Następnie kolejno odbywały się prelekcje gości, wykładowców oraz specjalistów w zakresie BHP. Konferencja była podzielona na cztery sesje oraz sesję posterową. Tematyka konferencji dotyczyła m.in.: kształcenia w zakresie BHP, zagrożeń w środowisku pracy, oceny ryzyka zawodowego, systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy. Wszystkich prelegentów sesji można zobaczyć w zamieszczonym tutaj programie.

Konferencja zakończyła się dyskusją absolwentów i wykładowców studiów podyplomowych AGH. Dyskutowali oni o problemach i wyzwaniach, które napotykają w codziennej pracy. Wielu z nich miało zastrzeżenia do obecnych form i treści szkoleń BHP i tym samym zgłaszano konieczność zmian w tych kwestiach.

Portal AsystentBHP.pl objął konferencję patronatem medialnym.


Skomentuj