Jubileuszowe wydarzenia związane z BHP

W minionych dniach odbyły się dwa ważne wydarzenia związane z branżą BHP.

Pierwszym wydarzeniem była Konferencja „Bezpieczeństwo Pracy – edukacja i dobre praktyki”, która odbyła się dnia 28 września 2018 r. w Krakowie na Akademii Górniczo-Hutniczej z okazji 20-lecia kształcenia na Studiach Podyplomowych w zakresie BHP na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej. 

Konferencja rozpoczęła się uroczystym otwarciem, na której to przedstawiciele władz AGH – prof. dr hab. inż. Piotr Czaja i dr hab. inż. Zbigniew Burtan przedstawili historię kształcenia w zakresie BHP na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii.

Następnie kolejno odbywały się prelekcje gości, wykładowców oraz specjalistów w zakresie BHP. Konferencja była podzielona na cztery sesje oraz sesję posterową. Tematyka konferencji dotyczyła m.in.: kształcenia w zakresie BHP, zagrożeń w środowisku pracy, oceny ryzyka zawodowego, systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy. Wszystkich prelegentów sesji można zobaczyć w zamieszczonym tutaj programie.

Konferencja zakończyła się dyskusją absolwentów i wykładowców studiów podyplomowych AGH. Dyskutowali oni o problemach i wyzwaniach, które napotykają w codziennej pracy. Wielu z nich miało zastrzeżenia do obecnych form i treści szkoleń BHP i tym samym zgłaszano konieczność zmian w tych kwestiach.

Portal AsystentBHP.pl objął konferencję patronatem medialnym.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w ostatnich dniach było II Ogólnopolskie Forum Służby BHP „Bezpieczeństwo w świecie 4.0”, które odbyło się w Warszawie, w dniach 1-2 października 2018 r.

Głównym celem pierwszego dnia Ogólnopolskiego Forum Służby BHP było zainicjowanie dyskusji w gronie ekspertów z różnych dziedzin, na temat współczesnej służby bhp w dobie nowych metod pracy, postępu technologicznego oraz ewoluującego rynku pracy. Głównym tematem dyskusji były problemy oraz wyzwania, jakim pracownicy służby bhp muszą stawiać czoła w codziennej pracy czyli bezpieczeństwo pracy w przemyśle 4.0, w strefach zagrożenia wybuchem, przy pracach elektroenergetycznych, przy wymaganiach nowej normy ISO.

W drugim dniu Forum miała miejsce uroczysta sesja w Sali Kolumnowej Sejmu RP z okazji Jubileuszu 65-lecia Służby BHP oraz 25-lecia OSPSBHP. Firma Tarbonus miała zaszczyt uczestnictwa w Forum Służby BHP, jako Partner Wspierający.

W trakcie uroczystości została przybliżona historia oraz perspektywy na przyszłość Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Zostały też wręczone odznaczenia państwowe oraz medale okolicznościowe. Nie zabrakło podziękowań dla Partnerów, w gronie których znalazła się firma TARBONUS otrzymując jubileuszową statuetkę. Jednocześnie z okazji Jubileuszu oraz podziękowań za wieloletnią współpracę, firma Tarbonus przyznała Pani Prezes OSPSBHP – Elżbiecie Bożejewicz, honorowy tytuł: „Przyjaciel TARBONUSA”.

Skomentuj