Klimatyzacja w komunikacji w czasie pandemii

Urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne w autobusach i tramwajach w czasie epidemii mogą pracować po spełnieniu określonych warunków – wskazuje Główny Inspektorat Sanitarny, opierając się na opinii NIZP-PZH.

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH) zwrócił uwagę, że charakterystyka urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych montowanych w autobusach i tramwajach wskazuje, że działają one w systemie zapewniającym możliwość pracy bez stosowania powietrza pochodzącego z cyrkulacji, więc nie ma przeciwwskazań do ich uruchomienia.

Eksperci podkreślają, że ważne jest zapewnienie stałych, wysokich wydajności przepływu powietrza w systemach wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz utrzymanie jego ciągłej pracy w trakcie użytkowania pojazdu do przewozu osób. Ponadto, powietrze wywiewane z wnętrza powinno być w miarę możliwości usuwane na zewnątrz, a do wnętrza powinno być nawiewane uzdatnione powietrze atmosferyczne, z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z cyrkulacji.

Rzecznik prasowy GIS Jan Bondar zaznacza, że jeśli stosowane jest powietrze z cyrkulacji, krążące w układzie zamkniętym, to powinno podlegać filtracji z użyciem wysokiej klasy filtrów powietrza o oznaczeniach zgodnych z aktualną klasyfikacją filtrów i normami określającymi ich sprawność w zakresie redukcji cząstek o określonej wielkości. Jednak – jak wskazało NIZP-PZH – stosowanie tego typu systemów jest niepożądane i dopuszczalne tylko w przypadku braku innych rozwiązań technicznych i ograniczone do niezbędnego minimum.

„Ważne aby przed rozpoczęciem użytkowania systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne podlegały przeglądom oraz wymianie elementów filtracyjnych i dezynfekcji. Po drugie, opinie ekspertów wskazują, że w zależności od stosowanego systemu spółki transportowe powinny podejmować decyzje po analizie ryzyka i aktualnej sytuacji epidemicznej. Po trzecie ważne jest zachęcenie pasażerów do przestrzegania obowiązującego prawa, w tym noszenia maseczek i utrzymania dystansu społecznego” – akcentuje w rozmowie z PAP rzecznik prasowy GIS.

Sanepid zaznacza, że szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymywanie częstotliwości kontroli czystości elementów instalacji i parametrów jej pracy, także prac serwisowych obejmujących wymianę i czyszczenie filtrów.

blank

Skomentuj