Komisje za poprawkami Senatu do noweli o PIP

Sejmowe komisje pozytywnie zaopiniowały w środę poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Nowela zakłada m.in. obowiązek składania przez kontrolerów PIP pisemnych oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez członków ich rodzin.

Sejmowe komisje do spraw kontroli państwowej i polityki społecznej i rodziny zebrały się w środę, by odnieść się do zaproponowanych przez Senat poprawek do nowelizacji ustawy o PIP. W posiedzeniu komisji uczestniczył m.in. wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Pierwsza poprawka Senatu przewiduje objęcie obowiązkiem składnia pisemnego oświadczenia nie tylko pracowników wykonujących czynności kontrolne, ale także pracowników nadzorujących takie czynności.

W myśl drugiej poprawki oświadczenie pracownika będzie dotyczyło wykonywania przez osobę najbliższą nie tylko działalności gospodarczej, ale także czynności na podstawie stosunku pracy lub innej podstawie prawnej, które mogą być przedmiotem kontroli prowadzonych przez organy PIP.

Do poprawek pozytywnie odniósł się wiceminister Szwed. Biuro Legislacyjne nie zgłosiło uwag, jednak zaproponowało, by poprawki rozpatrywać łącznie, w jednym głosowaniu.

Zastrzeżenia do poprawek zgłosiła Izabela Mrzygłocka (PO). Według niej krąg osób objętych ustawą jest zbyt szeroki. „Ten katalog osób był za szeroki już wcześniej, a teraz rozszerzamy go także o osoby wykonujące czynności na podstawie stosunku pracy. Budzi to nasze wielkie wątpliwości” – tłumaczyła.

Za poprawkami Senatu opowiedziało się 21 posłów, przeciw było 10, wstrzymał się jeden. Posłem sprawozdawcą była Bożena Borys-Szopa (PiS).

Nowela jest reakcją komisji do spraw petycji na prośbę skierowaną do Sejmu przez obywatela. Nowe przepisy mają zapewnić przejrzystość działalności gospodarczej prowadzonej przez członków rodziny inspektorów pracy, jeśli ma ona związek z działalnością kontrolną prowadzoną przez tych inspektorów.

Zgodnie z ustawą kontrolerzy PIP będą składali pisemne oświadczenia o prowadzeniu albo nieprowadzeniu przez osobę najbliższą działalności gospodarczej, której przedmiot pokrywa się z przedmiotem kontroli prowadzonej przez tego pracownika.

Według kodeksu karnego za osobę najbliższą uważani są: „małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu”.

Skomentuj