Konferencja z okazji Dnia Normalizacji Polskiej

Konferencja z okazji Dnia Normalizacji Polskiej

20 maja obchodzony jest Dzień Normalizacji Polskiej, z tej okazji Polski Komitet Normalizacyjny corocznie organizuje ogólnopolską konferencję poświęconą różnym zagadnieniom związanych z normalizacją.

Tym razem będzie to „Bezpieczeństwo pracy. BHP a normy” - z tematem wiodącym „Bezpieczeństwo i higiena pracy w kontekście prac normalizacyjnych oraz prawa”. 

Wdrożenie systemu zarządzania BHP zgodnego z normami jest najskuteczniejszym sposobem zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, pożądanego zarówno ze względu na konieczność przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących w tej dziedzinie, oczekiwania społeczne, jak i na możliwość uzyskania pozytywnych efektów ekonomicznych dla organizacji oraz w skali całego państwa.

Konferencja ma na celu pokazanie zależności między normalizacją, a systemami zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, wskazanie kierunków rozwoju tych systemów oraz możliwości ich implementacji w organizacjach. Wśród licznych tematów zostaną omówione:

  • Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Środki ochrony indywidualnej w Normach Międzynarodowych 
  • Nadzór rynku w kontekście środków ochrony indywidualnej

Spotkanie ma również zachęcić podmioty gospodarcze do włączenia się w prace normalizacyjne oraz pokazać, w jaki sposób można wpływać na treść norm na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Konferencja dedykowana jest przedstawicielom kadry zarządzającej polskiego biznesu, administracji państwowej, małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom, osobom prowadzącym działalność gospodarczą, reprezentantom środowiska naukowego oraz federacjom i stowarzyszeniom branżowym.

Bezpłatna rejestracja na konferencję poprzez formularz na stronie www.pkn.pl do 12 maja br.:  http://www.pkn.pl/20-maja-dzien-normalizacji-polskiej

Program konferencji

Patronat honorowy: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowa Inspekcja Pracy.

Partner merytoryczny: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Patroni medialni: miesięczniki „Atest-Ochrona Pracy”, „Problemy Jakości”, „Promotor BHP”. portale: AsystentBHP.pl, eGospodarka.pl, ForumBiznesu.pl. Opieka medialna: TVP INFO.

Skomentuj