KPMG: większość polskich firm nie ma strategii transformacji cyfrowej

Zaledwie 1 na 4 polskie firmy posiadała na początku br. gotowy dokument dotyczący strategii transformacji cyfrowej. Dominuje podejście status quo, utrzymania wydatków i zatrudnienia. Posiadanie strategii cyfryzacji jest awangardą i wyjątkiem, nie regułą – podała w czwartek firma KPMG.

W czwartek firma doradcza KPMG poinformowała o wynikach badaniach przeprowadzonego wspólnie z Microsoft o nazwie „Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu”. Główny wskaźnik Monitora wynosi 4,8 pkt w dziesięciostopniowej skali. „Z łącznym wynikiem 41 pkt Polska w 2021 roku wyprzedzała jedynie Grecję, Bułgarię oraz Rumunię i mimo wyraźnego wzrostu, wciąż pozostaje daleko od unijnej średniej, która wyniosła 50,7 pkt w 2021 roku. W ostatnich latach (2016-2021) poziom zaawansowania cyfrowego wyrażony wskaźnikiem DESI (Digital Economy and Society Index – PAP) w Polsce rósł w tempie 8-11 proc. r/r powoli goniąc UE” – przekazała KPMG.

Poziom cyfryzacji polskiego społeczeństwa i gospodarki w większości obszarów wypada poniżej unijnej średniej. Pozytywnym wyjątkiem od wielu lat pozostaje sektor finansowy, w którym polskie rozwiązania stanowią wzór do naśladowania dla innych krajów. W porównaniu z innymi państwami regionu, ogólny poziom ucyfrowienia Polski wypada mało optymistycznie” – napisali autorzy informacji o raporcie.

Jedna czwarta (21 proc.) firm z Polski, które wzięły udział w badaniu KPMG, planuje zwiększyć wydatki na transformację cyfrową w perspektywie 12 miesięcy. „Najczęściej nie były to duże firmy, ale podmioty średniej wielkości zatrudniające między 50 a 249 pracowników (30 proc. wskazań)” – wskazano. „Strategię transformacji cyfrowej najczęściej wprowadziły firmy: finansowe (44 proc. wskazań) oraz zajmujące się technologiami informacyjnymi, mediami i komunikacją (32 proc. wskazań)” – dodano.

Autorzy raportu przekazali, że „na początku 2022 roku jedna na pięć badanych firm planowała zwiększyć w ciągu roku wydatki na digitalizację względem obecnego poziomu, jednak dla większości z nich będzie to co najwyżej umiarkowana zmiana”. „Tylko 10 proc.” firm planuje zwiększyć liczbę pracowników odpowiedzialnych za cyfryzację. W ciągu następnych 12 miesięcy „zdecydowana większość” przedsiębiorstw planuje utrzymać na niezmienionym poziomie wydatki (73 proc.) i liczbę pracowników (89 proc.) związanych z procesem digitalizacji.

Firmy są świadome konieczności cyfryzacji, jednak nie znajduje to odzwierciedlenia w ich działaniach. Dominuje podejście status quo, utrzymania wydatków i zatrudnienia. Posiadanie strategii cyfryzacji jest awangardą i wyjątkiem, nie regułą” – ocenił cytowany w informacji przedstawiciel KPMG dr. Grzegorz Cimochowski.

Najczęściej stosowanym przez polskie firmy rozwiązaniem cyfrowym są chmury – ich wdrożenie zadeklarowało 63 proc. „Nie zmienia (to) faktu, że Polska plasuje się na jednym z ostatnich miejsc w Europie pod kątem adopcji tego rodzaju rozwiązań w przedsiębiorstwach” – podkreśliła KPMG. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się odpowiednio rozwiązania mobilne, takie jak aplikacje na smartfony i tablety (57 proc. wskazań) i wspomagany komputerowo proces decyzyjny (ang. Decision Support System), który wdrożyło już 42 proc. respondentów.

W badaniu znalazły się pytania związane z cyberbezpieczeństwem: 42 proc. menedżerów posiada „co najwyżej umiarkowane przekonanie o cyberbezpieczeństwie swoich firm”. „Specjalny, dedykowany do spraw cyberbezpieczeństwa zespół lub dział posiada w swoich strukturach tylko 29 proc. ankietowanych firm. Odsetek ten rośnie do 59 proc. w grupie przedsiębiorstw zajmujących się technologiami informacyjnymi, mediami i komunikacją” – wymienia KPMG. „Największą pewność dot. stosowanych zabezpieczeń posiadają przedstawiciele firm sektora finansowego (78 proc. odpowiedzi o dużym lub bardzo dużym stopniu)” – przekazano.

Blisko dziewięć na dziesięć badanych przedsiębiorstw przyznaje, że dokonuje nakładów na digitalizację, natomiast w większości przypadków nie są one bardzo znaczące – w przeważającej części badanych firm nie przekracza 5 proc. ich rocznych przychodów” – wynika z badania KPMG.

KPMG wspólnie z Microsoft opracowała wskaźnik, który pozwala ocenić nastawienie i gotowość polskich organizacji do procesu transformacji cyfrowej. „Wskaźnik główny Monitora Transformacji Cyfrowej Biznesu prowadzących działalność w Polsce wynosi 4,8 na maksymalnie 10 pkt. W obszarze strategii cyfryzacji przedsiębiorstwa uzyskały łącznie wynik 3,8 pkt” – przekazali autorzy.

„Cyfryzacja nie powiedzie się bez ludzi posiadających odpowiednie wiedzę i kompetencje. Niestety respondenci przyznają, że osoby w ich organizacjach są tylko częściowo przygotowane do tego procesu” – skomentował cytowany w informacji Piotr Grzywacz, przedstawiciel polskiego oddziału Microsoft.

KPMG to międzynarodowa firma świadcząca usługi doradcze i audytorskie. Działa w 145 krajach i zatrudnia ponad 236 tys. pracowników. W Polsce KPMG działa od 1990 roku i zatrudnia 2 tys. osób. 

Skomentuj