Kto może prowadzić szkolenia okresowe bhp?

Kto może prowadzić szkolenia okresowe bhp?

Szkolenia okresowe bhp są podobno intratnym zajęciem. Szybko można zarobić niezłą kasę. Takie stwierdzenie zasłyszałem w rozmowie dwóch młodych panów oczekujących z dokumentami przed dziekanatem jednej z uczelni

Szkoda tylko, że osoba w dziekanacie nie wyprowadziła panów z błędu, szczególnie jeśli chodzi o kwalifikacje jakie należy posiadać, aby szkolić pracowników realizujących obowiązek odbycia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na początek, co na to przepis podstawowy, jeśli chodzi o szkolenia w dziedzinie bhp – rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860; zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 116, poz. 972, z 2007 r. Nr 196, poz. 1420)

W § 5 wskazano, że to pracodawca organizujący i prowadzący szkolenie oraz jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwani dalej „organizatorami szkolenia”, zapewniają m.in. wykładowców i instruktorów posiadających:

  • zasób wiedzy,
  • doświadczenie zawodowe,
  • przygotowanie dydaktyczne,

zapewniające właściwą realizację programów szkolenia.

Co to jest zasób wiedzy – wiedza, umiejętności i potrzeba, to trzy elementy, które w sytuacji, gdy wzajemnie się uzupełniają świadczą o przydatności osoby do wykonywania określonych czynności w stopniu wymaganym sytuacją. Zasób wiedzy zależy w dużym stopniu ode mnie. Wiedza to zestaw informacji przyjęty świadomie przez podmiot i przechowywany w jego pamięci oraz wykorzystywany do ukształtowania określonych umiejętności. Wiedza powszechnie nazywana jest „teorią”. Trzeba mieć jednak świadomość, czy ukończenie studiów podyplomowych bhp lub innego dłuższego, bądź krótszego szkolenia w tej dziedzinie, pozwoli mi na pozyskanie odpowiedniego zasobu wiedzy.

Co to jest doświadczenie zawodowe – w przypadku wykładowców i instruktorów, doświadczeniem zawodowym jest dotychczasowa praca w kształceniu z tematyki związanej z ogólnie rozumianym bezpieczeństwem i higieną pracy. Jaki okres czasu powinna ta działalność trwać, aby uznać, że ktoś ma doświadczenie? Ile szkoleń powinienem przeprowadzić? Ile osób powinienem przeszkolić? Nie ma na to recepty i wskaźników. To pracodawca decyduje, a czasami przepisy.

Co to są kwalifikacje zawodowe – określenie „kwalifikacje” zwykle jest utożsamiane z wykształceniem oraz stażem zawodowym. Czy jednak każdy, kto ma określone wykształcenie lub staż zawodowy posiada kwalifikacje do wykonywania określonej pracy czy zajęcia? Pojawia się tu pojęcie umiejętności. Czy potrafię, a jeśli tak to w jakim stopniu potrafię wykorzystać moją wiedzę w aspekcie praktycznym? Jeśli nie, to znikoma jest moja przydatność do wykonywania zawodu, a jeśli tak to staję się pełnowartościowym ogniwem w łańcuchu kształcenia. Umiejętność to gotowość do świadomego działania, oparta na wiedzy, oparta na ruchowym opanowaniu (wyćwiczeniu) określonych czynności.

Co to jest przygotowanie dydaktyczne – wg Rozporządzenia, rozumie się przez to ukończenie kształcenia lub szkolenia przygotowującego do prowadzenia procesu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w sposób zapewniający wysoką efektywność, z uwzględnieniem, odpowiednich dla określonych grup uczestników szkolenia i rodzajów szkolenia: form organizacyjnych i metod szkolenia oraz środków dydaktycznych.

Czy ukończenie studiów podyplomowych jest w stanie przygotować do prowadzenia szkoleń w dziedzinie bhp?

Skomentuj