Kto skorzysta z projektu uelastycznienia czasu pracy?

Przygotowany przez rząd projekt nowelizacji specustawy dotyczącej walki z koronawirusem przewiduje kilka rozwiązań mających ułatwić pracodawcom stosowanie elastycznego czasu pracy.

Portal Prawo.pl zwraca uwagę, że podobne zapisy już istnieją w Kodeksie Pracy, a zmiana może ograniczyć krąg podmiotów uprawnionych do ich stosowania.

Pracodawcy mają m.in. uzyskać możliwość łatwiejszego niż dotychczas wprowadzania systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego czasu pracy do 12 godzin.

Kolejną zmianą jest również możliwość zawierania porozumień o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż te wynikające z ich umów o pracę. (Obecnie jest to możliwe tylko w wypadku pracodawcy nieobjętego układem zbiorowym pracy lub zatrudniającego mniej niż 20 osób).

Prawo do skorzystania z tych rozwiązań ma przysługiwać pracodawcom, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie epidemii COVID-19 (pod warunkiem niezalegania z podatkami, składkami na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczeniami zdrowotnymi oraz innymi zobowiązaniami do końca III kwartału 2019 r.).

Wprowadzenie systemu równoważnego i dłuższego, 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego czy stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia jest dopuszczalne już obecnie, na podstawie ogólnych przepisów Kodeksu pracy – zauważa cytowany przez Prawo.pl Robert Stępień, radca prawny, partner w kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter.

Zdaniem cytowanego przez Prawo.pl eksperta, nie jest jasne, czy nowe przepisy, które znacząco ograniczają krąg podmiotów uprawnionych do skorzystania z tych rozwiązań, wyłączają ogólne reguły, czy też jedynie precyzują, że w szczególności w przypadkach w nich określonych będzie można skorzystać z tych rozwiązań.

Prawo.pl podkreśla również, że przedsiębiorcy oczekują jeszcze większej elastyczności czasu pracy. Według rządowego projektu, wprowadzenie w zakładzie pracy proponowanych rozwiązań w zakresie elastycznego czasu pracy wymaga zawarcia porozumienia z organizacją związkową lub przedstawicielstwem pracowników.

Pracodawca – jako podmiot organizujący pracę – powinien mieć możliwość samodzielnego ustalenia kwestii dotyczących uelastycznienia czasu pracy, w razie gdyby negocjacje ze stroną społeczną okazały się niemożliwe – podkreśla cytowana przez Prawo.pl Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP.

Czytaj więcej na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/kadry/elastyczny-czas-pracy-tylko-dla-wybranych-proponuje-rzad-w,499038.html

blank

Skomentuj