Kwestie prawne dotyczące odpowiedzialności materialnej

Odpowiedzialność materialna jest dla pracodawcy prawem dochodzenia ewentualnych roszczeń za wyrządzoną szkodę lub mienie powierzone pracownikowi.

Podstawą prawną, na której opierają się przepisy dotyczące odpowiedzialności materialnej jest rozdział I dział V Kodeksu pracy (art. 114-122). Dodatkowo problematyką odpowiedzialności materialnej pracowników zajmują się rozporządzenia Rady Ministrów:

 • z 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie (Dz. U. z 1996 r. Nr 143, poz. 663),
 • z 10 października 1975 r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu (Dz. U. z 1996 r. Nr 143, poz. 662).

Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy?

Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależnego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną.

Do zaistnienia tej odpowiedzialności niezbędne jest powstanie łącznie następujących przesłanek:

 • szkoda – uszczerbek w majątku pracodawcy, który stanowi różnicę pomiędzy aktualną wartością majątku, a wartością jaką posiadałby, gdyby szkoda  nie nastąpiła,
 • wina – umyślna, bądź nieumyślna,
 • bezprawność – niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków pracowniczych,
 • związek przyczynowy – zaistniały pomiędzy bezprawnym działaniem lub zaniechaniem pracownika, a powstałą szkodą.

Pracownik ponosi odpowiedzialność materialną wyłącznie w granicach strat poniesionych przez pracodawcę. Pracodawca może domagać się od pracownika pokrycia szkody, która polegałaby na utracie korzyści, które mógłby osiągnąć pracodawca w przypadku, gdy pracownik nie wyrządziłby mu szkody.


Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

  • bez pośpiechu,
  • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
  • bez błędów w interpretacji przepisów,
  • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj