Liczba przepracowanych godzin nadliczbowych w świadectwie pracy

Czy liczbę przepracowanych godzin nadliczbowych należy zamieszczać w świadectwie pracy?

Pytanie od czytelnika: 

Moja umowa o pracę z dotychczasowym pracodawcą skończyła się 31 maja. Od 1 czerwca podjąłem pracę w innej firmie. Pomiędzy 1 stycznia a 31 maja wypracowałem ponad 130 godzin nadliczbowych. Poprosiłem więc, aby ta informacja znalazła się w świadectwie pracy, gdyż w mojej ocenie będzie miała wpływ na liczbę nadgodzin, które mógłbym do 31 grudnia przepracować u kolejnego pracodawcy. Dział kadr odmówił zamieszczenia takiej informacji tłumacząc się brakiem we wzorze świadectwa pracy rubryki, w której można byłoby ją zamieścić.  

Czy postępowanie działu kadr jest prawidłowe?

Roczny limit godzin nadliczbowych został ustalony w art. 151 § 3 kodeksu pracy (dalej: KP) na poziomie 150 godzin. Przy czym pracodawcy zostali upoważnieni do jego modyfikacji – zarówno podwyższenia, jak i obniżenia. Można tego dokonać za sprawą odpowiedniej treści zapisu poczynionego w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. Jeżeli pracodawca nie zmodyfikuje kodeksowego limitu, wówczas w jego zakładzie pracy obowiązuje limit wskazany w art. 151 § 3 KP.

Zakres informacji, które należy zamieścić w treści świadectwa pracy określa wykaz zamieszczony w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1862 oraz z 2023 poz. 912). Na tej podstawie został stworzony pomocniczy wzór świadectwa pracy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

    • bez pośpiechu,
    • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
    • bez błędów w interpretacji przepisów,
    • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj