Maseczka i rękawiczki dla pracowników – czy jest to obowiązek pracodawcy?

Czy na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia maseczek i rękawiczek ochronnych? W całej Polsce od 10 października wprowadzono obowiązek zasłaniania nosa i ust w przestrzeni publicznej.

Aktualnie obowiązującym rozporządzeniem wprowadzający obowiązek zasłaniania nosa i ust jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zgodnie z przepisami powyższego rozporządzenia usta i nos należy zasłaniać wszędzie tam, gdzie istnieje szansa na kontakt z ludźmi, z którymi nie mieszkamy i nie ma możliwości zachowania odpowiedniego dystansu (1,5 m). 

Przepisy dotyczące obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, przyłbicy lub części odzieży mają zastosowanie:

 • w środkach publicznego transportu zbiorowego: autobusie, tramwaju, pociągu, samolocie;
 • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej np. na poczcie, w urzędzie;
 • w obiektach handlowych lub usługowych, np. w sklepach, galeriach handlowych, aptekach, na targu, w kinie, teatrze, w przychodni, salonie kosmetycznym czy salonie masażu;
 • w kościele, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu;
 • w przestrzeni publicznej, w tym także na wolnym powietrzu, na ulicy, na spacerze;
 • na uczelni.

Z obowiązku tego zwolnione są jedynie dzieci do 5. roku życia i osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza: 

 • całościowe zaburzenia rozwoju;
 • zaburzenia psychiczne;
 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim;
 • trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.

Maseczki nie trzeba nosić w lasach, parkach i ogrodach botanicznych lub zabytkowych, zieleńcach,  na terenie rodzinnych ogródków działkowych i na plaży, ale pod warunkiem zachowania dystansu 1,5 m. 

Obowiązek zasłaniania ust i nosa nie dotyczy też:

 • kierowców (taksówek, autobusów), motorniczych i maszynistów, jeśli są odgrodzeni od pasażerów;
 • kierujących statkami, jeśli są odgrodzeni od pasażerów;
 • kierowców samochodów osobowych, jeśli jadą sami lub z osobami wspólnie zamieszkującymi lub z dzieckiem do lat 5;
 • kierowców wiozących towary, jeśli jadą ze zmiennikami;
 • żołnierzy i funkcjonariuszy wykonujących zadania służbowe;
 • duchownych podczas czynności lub obrzędów religijnych;
 • osób uprawiających sport, sędziów oraz ich trenerów na terenie obiektów sportowych; (gdzie obowiązują nadal ograniczenia dotyczące liczb osób)
 • siedząc przy stoliku w restauracji, a także jedząc po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc.

Przepisy rozporządzenia odnoszą się także do pracodawców. Zakłady pracy są obowiązane zapewnić:

 • osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,
 • odległości między stanowiskami pracy wynoszą 1,5 m, chyba, że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej pracy w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.

Zatem w pracy nie ma obowiązku noszenia maseczki, jeżeli pracownik nie obsługuje klientów, ale stanowiska pracy muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra. Pracownicy mają mieć zapewnione rękawiczki lub dostęp do płynów dezynfekujących. Jeśli sytuacja w miejscu pracy nie pozwala na zachowanie dystansu, pracodawca musi zapewnić odpowiednie środki ochronne. Pamiętać należy o tym, że przepisy dotyczące przeciwdziałania zakażeniom dla każdej branży oraz uzgodnienia mogą być bardziej szczegółowe.

Zgodnie z przepisami rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiskiem pracy jest nie tylko miejsce, w którym pracownik bezpośrednio siedzi lub stoi wykonując swoje zadania, ale cała przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę. W rzeczywistości więc, obowiązek zachowania odpowiedniej przestrzeni dla pracowników może okazać się trudny do realizacji dla większości pracodawców.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 1758, 1797 i 1829),
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 1650 późn. zm.).

Skomentuj