Metody badania wypadków

Metody badania wypadków

Modele zdarzeń wypadkowych przedstawiają sekwencje zdarzeń lub wzajemne powiązania pośrednich przyczyn wypadków prowadzących do urazu lub utraty zdrowia.

Celem tworzenia modelu wypadku jest zrozumienie, jak i dlaczego wypadki się zdarzają.

Model wypadku powinien umożliwić:

opisanie zdarzenia wypadkowego,

• zidentyfikowanie przyczyn pośrednich wypadku,

• określenie powiązań pomiędzy przyczynami,

• zaprojektowanie działań profilaktycznych,

• umiejscowienie tych działań we wszystkich fazach wypadku,

• powiązanie z elementami ryzyka zawodowego.

Stosowanie modeli w badaniu wypadków pomaga zespołom powypadkowym w:

• tworzeniu świadomego obrazu faz wypadku,

• zadawaniu właściwych pytań i ustalaniu informacji, które należy zebrać oraz sprawdzeniu, czy zebrano właściwe informacje,

• oszacowaniu zebranych danych,

• ustalaniu kierunków dalszych badań w celu znalezienia głębszych przyczyn,

• analizowaniu relacji pomiędzy poszczególnymi informacjami,

• identyfikowaniu i ustalaniu właściwych działań profilaktycznych,

• komunikowaniu się między poszczególnymi członkami zespołu w celu ustalenia płaszczyzny odniesienia w badaniu wypadku.

Skomentuj