Metody szkolenia w dziedzinie bhp

Metody szkolenia w dziedzinie bhp

Wykładowca przy wyborze metody szkoleniowej musi przede wszystkim dostosować się do grupy szkolonych osób.

Wykładowca każdorazowo podczas prowadzenia szkoleń bhp musi brać pod uwagę, iż każda grupa szkolonych może wymagać innej metodyki szkoleń. Ważne jest, aby wybrać taki sposób działania, który umożliwi szkolonym jak najefektywniejsze przyswojenie wiedzy.

Metody nauczania to systematyczny sposób pracy wykładowcy z słuchaczami, zmierzający do tego, aby uczestnicy szkolenia zdobyli nowe wiadomości, umiejętności i nawyki. Dobór metod nauczania w dużym stopniu ma wpływ na wyniki nauczania. Metoda odpowiada nam na pytanie: Jak uczyć? Jak pracować? Jakie dobierać środki, aby osiągnąć w swojej działalności optymalne wyniki?

  

Pokaz czynności – jego celem jest ukształtowanie problemu w świadomości osób szko­lonych przez model czynności.

Faza 1

  • pokaz czynności dokonany przez instruktora;
  • pokaz bardziej skomplikowanych elementów czynności dokonany przez instruktora.

Faza 2

  • powtórzenie pokazu przez osobę szkoloną;
  • ponowny pokaz całej czynności w tempie zwolnionym, następnie w tempie normal­nym.

Faza 3

  • wykonanie czynności przez osobę szkoloną;
  • ocena poziomu opanowania czynności.

Skomentuj