Metody szkolenia w dziedzinie bhp

Metody szkolenia w dziedzinie bhp

Wykładowca przy wyborze metody szkoleniowej musi przede wszystkim dostosować się do grupy szkolonych osób.

Metoda analizy przypadków – pozwala na kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania trudnych decyzji.

Struktura zajęć prowadzonych metodą analizy przypadków:

  • przygotowanie przez szkoleniowca opisu przypadku, najlepiej autentycznego zda­rzenia,
  • prezentacja opisu zdarzenia uczestnikom szkolenia,
  • wstępna analiza zdarzenia i odpowiedzi udzielane przez szkoleniowca na zadawane przez uczestników pytania,
  • szczegółowa analiza opisu zdarzenia przez uczestników szkolenia,
  • uczestnicy formułują propozycje rozwiązań,
  • wybór w toku dyskusji optymalnego rozwiązania i jego uzasadnienie,
  • ocena przez szkoleniowca prawidłowości wnioskowania.

Metody szkoleniowe należy urozmaicać. Należy szukać sposobów pracy i odpowiednio je dobierać, aby nauczanie było skuteczne. Wykładowca musi tworzyć jak najwięcej sytuacji angażujących aktywność słuchaczy.

Skomentuj