Monitoring wizyjny w zakładzie pracy - zmiany

Monitoring wizyjny w zakładzie pracy - zmiany

Obowiązujące regulacje odnoszące się do monitoringu w zakładzie pracy zostały wprowadzone do Kodeksu pracy nową ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

We wcześniejszym artykule tj. Zmiany w Kodeksie pracy w związku z RODO pisaliśmy o zmianach przepisów w Kodeksie pracy, które wprowadza ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wejdzie ona w życie już 4 maja br.

Ustawa ta wprowadza także zmiany w przepisach kodeksowych odnoszących się do monitoringu w miejscu pracy. Obecnie art. 222 reguluje zasady stosowania monitoringu przez pracodawcę. Monitoring w zakładzie pracy jest oczywiście uprawnieniem, a nie obowiązkiem pracodawcy. 

Art. 222 §1 stanowi, że jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia:

  • bezpieczeństwa pracowników lub
  • ochrony mienia lub
  • kontroli produkcji lub
  • zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

Po wskazanym powyżej art. 222 § 1 nowe przepisy dodają:

„§ 11. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej.”

Zatem ustawa, która wejdzie w życie 4 maja wyłącza całkowicie możliwość monitorowania pomieszczeń zakładowej organizacji związkowej. Ustawodawca w ten sposób chce wyeliminować prawdopodobieństwo naruszenia zasady wolności i niezależności związków zawodowych.

Skomentuj