Monotonia to uciążliwy czynnik środowiska pracy

Chyba nikogo już nie trzeba przekonywać, że monotonia lub praca wykonywana w ustalonym z góry tempie to zdecydowanie uciążliwy czynnik środowiska pracy. Dlaczego?

Praca wykonywana w warunkach monotonii niewątpliwie wpływa na powstawanie negatywnego stresu zawodowego. Jednocześnie stwarza ona realne zagrożenia zawodowe. Chodzi tu zarówno o te mające charakter wypadkowy (wynikające na przykład z rutynowego wykonywania czynności roboczych), jak i chorobowy (związane przykładowo z wymuszoną pozycją ciała przy pracy).

Dlatego też każdy pracodawca, którego pracownicy świadczą pracę w warunkach monotonii czy ustalonym z góry tempie (np. osoby zatrudnione przy obsłudze wszelkiego rodzaju taśmowych linii produkcyjnych), chcąc i musząc ochronić ich zdrowie, powinien przede wszystkim eliminować (tam, gdzie to możliwe) oraz minimalizować ryzyko zawodowe pracowników.

Pracodawca powinien to robić przez odpowiednią organizację pracy w firmie i stosowanie obligatoryjnych środków ochrony zbiorowej oraz indywidualnej, jak również informowanie
i właściwe szkolenie pracowników – zawsze z uwzględnieniem:

– zmniejszenia uciążliwości pracy,

– ograniczenia negatywnego pracy na zdrowie pracowników.

Oczywiście pracodawca musi również oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane
z monotonną pracą oraz stosować konieczne środki profilaktyczne zmniejszające to ryzyko,
a także informować pracowników o:

– wspomnianym ryzyku,

– zasadach ochrony przed zagrożeniami zawodowymi.

Obowiązkiem pracodawcy jest ponadto konsultowanie z pracownikami lub ich przedstawicielami (związkami zawodowymi, społeczną inspekcją pracy, radą pracowników, przedstawicielem załogi) wszystkich swoich działań, które dotyczą spraw bezpieczeństwa
i higieny pracy w zakładzie pracy.

Wszystkich zainteresowanych doradztwem lub szkoleniami w powyższym zakresie zachęcamy do kontaktu telefonicznego (22 618 33 00) bądź e-mailowego (info.warszawa@tarbonus.pl).

Skomentuj