Nagrody PIP dla najlepszych pracodawców

27 listopada w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Gala Państwowej Inspekcji Pracy, podczas której nagrodzono najlepszych pracodawców i uhonorowano osoby, które działają na rzecz pracowników oraz popularyzacji bhp.

Honorowy patronat nad XXV edycją konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” objął marszałek Sejmu Marek Kuchciński. „To wyjątkowy moment, aby zwrócić się z wyrazami uznania do przedsiębiorców, dla których zdrowie i życie drugiego człowieka oraz poszanowanie jego pracy stanowią wartości nadrzędne. Dziękuję Państwu za działania służące podnoszeniu bezpieczeństwa w zakładach pracy i zapewniające właściwą ochronę pracownika przed zagrożeniami. To postawa godna naśladowania” – napisał w liście do uczestników wydarzenia Marszałek Sejmu, reprezentowanego na Gali przez szefa Kancelarii Agnieszkę Kaczmarską.

Nagrodę Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej, której celem jest wyróżnianie i promowanie osiągnięć w zakresie ochrony pracy i zdrowia w środowisku pracy, otrzymało 10 laureatów. Statuetki powędrowały w ręce m.in. posła Wojciech Szaramy, posła Krzysztofa Gadowskiego, Anity Gwarek z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wiesławy Janczak, dr inż. Adama Mirka czy prof. Jerzego Olszewskiego. Nagroda przyznawana jest przez GIP za wybitne osiągnięcia w dziedzinie: nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik i technologii, a także popularyzacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy.

„Przysłuchując się inspektorom pracy i uczestnicząc w spotkaniach, trzeba docenić, jak ważna jest współpraca ze związkami zawodowymi i pracodawcami. Trzeba podziękować Państwowej Inspekcji Pracy za jej pozytywną aktywność. Nie tylko karanie i kontrole, ale przede wszystkim rozmowa. Dzięki temu są efekty. Ilość wypadków przy pracy maleje i to wielki plus. Sejm dostrzega waszą pracę, a nowe rozwiązania wskazują, jak ważne ogniwo w polskim systemie pracy stanowi Państwowa Inspekcja Pracy” – zauważył poseł Szarama.

W XXV edycji konkursu nagrodzono również dziewięć firm, po trzy w każdej kategorii: małe zakłady pracy do 50 pracowników, średnie zakłady pracy od 51 do 250 oraz powyżej 251 pracowników. „Z wyrazami uznania zwracam się również do odbierających dziś nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony pracy. Wnosicie Państwo niezwykle cenny wkład w zapewnienie godziwych, bezpiecznych i zgodnych z prawem warunków zatrudnienia w naszym kraju. Z prawdziwą satysfakcją składam powinszowania tegorocznym Laureatom tych prestiżowych nagród. Proszę o przyjęcie życzeń pomyślności w życiu zawodowym, jak również osobistym. Ufam, że sukces, który stał się Państwa udziałem, stanowić będzie wspaniały przykład dla innych” – podkreślił w korespondencji do laureatów Marek Kuchciński.

Skomentuj