(Nie) szkodliwa praca biurowa

(Nie) szkodliwa praca biurowa

Pracę przy komputerze możemy zaliczyć do prac uciążliwych ze względu na wymuszoną pozycję ciała. Ten typ pracy może doprowadzić do wielu schorzeń, a także do nadmiernego przeciążenia organizmu.

Dla wielu osób – zwłaszcza dla tych którzy jej nie wykonują – praca biurowa wydaję się mało szkodliwa dla zdrowia. W rzeczywistości jednak pracownicy wykonujący pracę przed monitorami ekranowymi narażeni są na wiele schorzeń i dolegliwości. Wynika to z natury samej pracy, czyli wielogodzinnego siedzenia w jednym miejscu, z oczami wpatrzonymi w jeden punkt, którym jest ekran komputera.

Do najczęstszych dolegliwości, które doskwierają pracownikom biurowym można zaliczyć:

 • Bóle głowy;
 • Bóle kręgosłupa;
 • Bóle napięciowe szyi, pleców, barków, rąk;
 • Bóle wokół oczu, łzawienie;
 • Syndrom chronicznego zmęczenia – senność, zmęczenie, które nie mija nawet po odpoczynku;
 • Otyłość;
 • Zwyrodnienia stawów;
 • Stres, nerwice, depresje;
 • Poczucie wypalenie zawodowego.

Pracownik biurowy oprócz samym dolegliwości, jest także podatny na choroby zawodowe.

Choroby zawodowe są spowodowane negatywnym oddziaływaniem na pracownika czynników szkodliwych dla zdrowia, które występują w środowisku pracy lub są wywołane niewłaściwym sposobem wykonywania pracy.

Do chorób zawodowych występujących u pracowników biurowych zaliczamy:

 • Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywani pracy;
 • Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy (np. zespół cieśni nadgarstka, zespół rowka nerwu łokciowego);
 • Choroby układu wzrokowego (np. alergiczne zapalenie spojówek);
 • Alergiczny nieżyt nosa;
 • Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym.

Pracownik biurowy narażony jest również na częste upadki, spowodowane potknięciami o krzesło lub kabel, wystające szuflady.

Wpływ na zdrowie pracowników biurowych mają też czynniki psychiczne: niezadowolenie z pracy, napięcia nerwowe wywołujące stres, stosunki międzyludzkie w pracy, sytuacje konfliktowe. Należy zaznaczyć, że praca w instytucjach, czy urzędach jest tym bardziej męcząca, ze względu na wymuszone tempo pracy oraz stres związany z obsługą interesantów.

Aby praca biurowa nie okazała się „zabójcza” w obowiązku pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikowi. Pracodawca w tym celu powinien:

 • Organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • Dbać o przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a w razie konieczności usunąć nieprawidłowości i uchybienia,
 • Oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą,
 • Informować pracowników o ryzyku zawodowym wiążącym się z wykonywaną pracą oraz o sposobach i zasadach ochrony przed zagrożeniami,
 • Zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 • Zapewnić pomieszczenia pracy odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczby pracowników,
 • Pracodawca refunduje pracownikowi okulary lecznicze zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzone w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy komputerze,
 • Zapewnić pracownikom przeszkolenie w zakresie bhp.

Skomentuj