Niebezpieczna praca w handlu

Niebezpieczna praca w handlu

Praca w sektorze handlu należy do prac o szczególnie wysokim ergonomicznym czynniku ryzyka. Osoby pracujące w tej branży narażone są przede wszystkim na dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego.

Pracami typowymi w sektorze handlu, które przyczyniają się do powstania dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego, są prace:

 • związane z długotrwałym obciążeniem statycznym mięśni, np. podczas pracy w pozycji kucznej lub na klęczkach przy układaniu towaru na niskich półkach;
 • związane z częstym podnoszeniem ładunków o dużej masie np. wielopaków lub opakowań zbiorczych;
 • przy pchaniu lub ciągnięciu wózków ręcznych z towarami np. na hali sklepowej;
 • wymagające przyjmowania przez dłuższy czas wymuszonej pozycji ciała, podczas pracy w pozycji siedzącej na niewłaściwie dobranym siedzisku przy kasie;
 • w chłodzie – głównie w pomieszczeniach do porcjowania mięsa lub przechowywania warzyw i owoców.

Poziom ryzyka wystąpienia dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego zależy w dużej mierze od ergonomicznych czynników ryzyka, takich jak:

 • intensywność i czas narażenia na warunki środowiska pracy (chłód, drgania mechaniczne),
 • tempo pracy i jej organizację determinującą powtarzalność ruchów,
 • indywidualne (osobnicze) zdolności do radzenia sobie z niesprzyjającymi warunkami pracy.

Ergonomicznymi czynnikami ryzyka nazywamy zagrożenia dla zdrowia będące skutkiem niedopasowania technicznego stanowiska pracy oraz procesu pracy do możliwości poszczególnych ludzi.

Środki profilaktyczne

Przy zastosowaniu odpowiednich środków profilaktycznych możliwe jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie ryzyka wystąpienia dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego. Do środków tych możemy zaliczyć maszyny i urządzenia np.:

 1. suwnice eliminujące konieczność ręcznego przenoszenia i przesypywania zawartości kilkukilogramowych worków;
 2. wózki ręczne służące do przemieszczenia towaru;
 3. wózki akumulatorowe pomocne przy przenoszeniu towaru - urządzenia te wyposażone są w płaszczyznę roboczą z regulacją wysokości, dzięki czemu pracownik steruje wysokością, z której podnosi produkty, co nie wymaga już schylania się;
 4. podnośniki służące do przemieszczania ciężkich ładunków z półek, które są usytuowane bardzo wysoko lub bardzo nisko;
 5. zastosowanie skanera niestacjonarnego przy kasie, który to eliminuje konieczność podnoszenia i przesuwania wielopaku po taśmie;
 6. podest roboczy umożliwiający układanie towaru na półkach usytuowanych wysoko;
 7. wykorzystywanie uchwytu z przyssawkami, który to ułatwia podnoszenie i przenoszenie kartonu z puszkami.

Skomentuj