Nietypowe zdarzenia wypadkowe

Nietypowe zdarzenia wypadkowe

Nietypowe zdarzenia wypadkowe także trzeba umieć odpowiednio prawnie zakwalifikować.

Wyobraźmy sobie, takie oto zdarzenie. Złamanie ręki – ulega mu pracownik podczas meczu siatkówki, w którym dobrowolnie uczestniczył po szkoleniu, będąc w tym czasie w delegacji.

Przypomnijmy, że za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną i powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Z kolei na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie prawa do świadczeń wypadkowych, traktuje się zdarzenie, któremu pracownik uległ:

  • w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań,
  • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
  • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

A zatem, aby wypadek, który zaistniał podczas delegacji, mógł zostać uznany za wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy, muszą być spełnione równocześnie trzy warunki, czyli zdarzenie musi mieć charakter nagły, ma być wywołane przyczyną zewnętrzną i pozostawać związku z wykonywaniem powierzonych poszkodowanemu zadań.

W omawianym przypadku dwa pierwsze warunki zostały spełnione. Odnośnie do trzeciego powstaje kwestia, czy udział pracownika w meczu piłki siatkowej miał związek z wykonywanymi przez niego czynnościami służbowymi lub poleceniami przełożonych.

Skomentuj