Niewinna zabawa – poważny wypadek

Brak właściwych zabezpieczeń na wirujących elementach maszyn i niewystarczający nadzór przełożonych sprawiły, że pracownik stracił rękę wskutek żartu kolegów.

Inspektor OIP w Rzeszowie  przeprowadził kontrolę w związku z ciężkim wypadkiem przy pracy, jakiemu uległ 23 – letni pracownik zatrudniony na stanowisku szlifierza szkła.

Z pokontrolnych ustaleń wynika, że w dniu zdarzenia poszkodowany wykonywał prace na pierwszej zmianie od godziny 6:00. Jego praca polegała na polerowaniu wyrobów szklanych na szlifierce poziomej z tarczą, na którą nakładany jest pumeks jako materiał cierny. Po przerwie śniadaniowej pracujący na hali pracownicy urządzili sobie zabawę, w trakcie której obrzucali się różnymi namoczonymi w wodzie przedmiotami. W pewnym momencie w stronę poszkodowanego została rzucona mokra szmata służąca do mycia i polerowania szkła. Szmata spadła na szlifierkę. Następnie owinęła się wokół wystającego wałka polerki i wirując pochwyciła prawą rękę pracownika. W wyniku zdarzenia nastąpiło wykręcenie i całkowite wyrwanie przedramienia w stawie łokciowym powodując amputację urazową.

Przeprowadzona przez inspektora pracy kontrola wykazała, że przyczynami tego wypadku było:

  • użytkowanie maszyny niespełniającej minimalnych wymagań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwagi na nie wyposażenie jej we właścią osłonę wału,
  • niewłaściwe zachowanie się pracowników,
  • tolerowanie niewłaściwego zachowania pracownika przez osoby działające w imieniu pracodawcy,
  • niewłaściwe zachowanie osoby bezpośrednio nadzorującej pracę
    w szlifierni,
  • brak szczegółowych zapisów w instrukcji bhp na stanowisku szlifierz szkła, regulujących szczegółowo sposób wykonywania prac na szlifierce, w tym m.in. rozprowadzania środka szlifierskiego na obracającej się tarczy, stosowania wydanych ochron indywidualnych, zakazu używania luźnej odzieży itp.

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości inspektor pracy wydał sześć decyzji nakazowych w tym ustną wstrzymującą eksploatację wszystkich szlifierek poziomych do czasu zainstalowania osłony śruby mocującej tarczą polerską oraz skierował do pracodawcy wystąpienie zawierające 3 wnioski.

Jedną z osób winnych popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika inspektor pracy ukarał grzywną w postępowaniu mandatowym, w stosunku do drugiej skierował wniosek o ukaranie do sądu.

Niezależnie od ustaleń inspektora pracy dochodzenie w sprawie opisanego wypadku przy pracy prowadzi prokuratura.

Źródło: www.pip.gov.pl

Skomentuj