Normy dotyczące pilarek do drewna

Omawiamy ważne normy dotyczące pilarek do drewna.

PN-EN 1870-17+A1:2015-08 (wersja angielska) Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Pilarki tarczowe. Część 17: Jednopiłowe, z posuwem ręcznym, poziome pilarki do cięcia poprzecznego (pilarki ramieniowe z posuwem ręcznym)

Norma opublikowana w sierpniu ubiegłego roku liczy 49 stron; zastąpiła PN‑EN 1870-17:2013-04 i wprowadziła EN 1870-17:2012+A1:2015. Norma dotyczy stacjonarnych i przewoźnych jednopiłowych z ręcznym posuwem poziomych pilarek do cięcia poprzecznego (pilarek ramieniowych z posuwem ręcznym), zaprojektowanych do piłowania drewna litego, płyt wiórowych, płyt pilśniowych, sklejki i wymienionych materiałów pokrytych tworzywem sztucznym na krawędziach i/lub pokrytych laminatami z tworzyw sztucznych. W rozdziale 4 niniejszej normy wymieniono wszystkie zagrożenia znaczące, sytuacje zagrożeń i zdarzenia niebezpieczne, odnoszące się do pilarek ramieniowych z posuwem ręcznym, jeżeli obrabiarki te są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach przewidzianych przez producenta, łącznie z dającym się przewidzieć nieprawidłowym użytkowaniem. Definicje obrabiarki stacjonarnej i przewoźnej zostały szczegółowo określone w punktach 3.2.3 i 3.2.4 normy. Wymagania niniejszego dokumentu mają zastosowanie do wszystkich obrabiarek, niezależnie od sposobu sterowania nimi, np. elektromechanicznego i/lub elektronicznego. Postanowienia normy nie mają zastosowania do:

a) obrabiarek zainstalowanych na ławie lub stole podobnym do ławy, które są przeznaczone do pracy stacjonarnej z możliwością przenoszenia ręcznego przez jedną osobę; ława może być również integralną częścią obrabiarki, jeżeli ma rozkładane nogi na zawiasach;

b) obrabiarek wyposażonych w hydrauliczne napędy obrabiarek;

c) obrabiarek wyposażonych w zmechanizowane pozycjonowanie przedmiotu obrabianego;

d) obrabiarek z możliwością piłowania wzdłużnego, frezowania (w tym żłobienia i rowkowania), szlifowania i/lub wiercenia; przy następnej nowelizacji normy zostaną uwzględnione obrabiarki, które mogą być stosowane do cięcia wzdłużnego i frezowania;

e) obrabiarek z więcej niż jedną prędkością wrzeciona;

f) obrabiarek z wbudowanym mechanizmem posuwowym; półautomatyczne i automatyczne jednopiłowe poziome pilarki do cięcia poprzecznego (pilarki ramieniowe) są uwzględnione w EN 1870-11:2003+A1:2009.

Postanowienia normy nie mają zastosowania do pilarek wyprodukowanych przed datą jej opublikowania.

• PN‑EN 1870-4:2012 (wersja polska) Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Pilarki tarczowe. Część 4: Pilarki wielopiłowe do cięcia wzdłużnego z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

Norma liczy 72 strony; zastąpiła PN‑EN 1870-4+A1:2009 i wprowadziła EN 1870-4:2012. W normie PN‑EN 1870-4:2012 uwzględniono wszystkie zagrożenia znaczące, sytuacje zagrożeń i zdarzenia niebezpieczne, wymienione w rozdziale 4, odnoszące się do pilarek wielopiłowych do cięcia wzdłużnego, zaprojektowanych do piłowania drewna litego, płyt wiórowych, płyt pilśniowych, sklejki i wymienionych materiałów pokrytych tworzywem sztucznym na krawędziach i/lub pokrytych laminatem z tworzyw sztucznych/stopem metali lekkich, jeżeli obrabiarki te są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach przewidzianych przez producenta, łącznie z dającym się przewidzieć użytkowaniem nieprawidłowym.

Niniejszy dokument nie dotyczy obrabiarek wyposażonych w pionowy posuw rolkowy lub pionowy łańcuchowy przenośnik posuwowy ani obrabiarek zaprojektowanych do przecierania kłód. Norma nie dotyczy zagrożeń odnoszących się do kombinacji pojedynczych obrabiarek z jakąkolwiek inną obrabiarką stanowiącą część linii produkcyjnej.

• PN‑EN 1870-15:2013-04 (wersja polska) Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Pilarki tarczowe. Część 15: Wielopiłowe pilarki do cięcia poprzecznego z wbudowanym mechanizmem posuwowym przedmiotu obrabianego i ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

Norma liczy 52 strony; zastąpiła PN‑EN 1870-15+A1:2010 i wprowadziła EN 1870-15:2012.

W normie PN‑EN 1870-15:2013-04 określono wszystkie wymagania i/lub środki ochronne dotyczące zmniejszenia zagrożeń i ograniczenia niebezpieczeństw, które odnoszą się do wielopiłowych pilarek do cięcia poprzecznego (wyposażonych w co najmniej 2 zespoły pił) z wbudowanym mechanizmem posuwowym przedmiotu obrabianego i ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem, wyposażonych w silnik napędowy przewidziany dla każdego zespołu pił. Pilarki przeznaczone są do piłowania (identycznie jak w przypadku normy PN‑EN 1870-4:2012) drewna litego, płyt wiórowych, płyt pilśniowych, sklejki i wymienionych materiałów z obrzeżami pokrytymi tworzywem sztucznym i/lub pokrytych laminatem z tworzyw sztucznych/stopem metali lekkich. W niniejszym dokumencie uwzględniono wszystkie zagrożenia znaczące, sytuacje zagrożeń i zdarzenia niebezpieczne (wyszczególnione w rozdziale 4), odnoszące się do tych obrabiarek. Nie dotyczą one zagrożeń odnoszących się do mechanicznego podawania i/lub odbierania przedmiotu obrabianego lub powstałych na skutek kombinacji obrabiarki z jakąkolwiek inną obrabiarką. Norma nie obejmuje obrabiarek przeznaczonych do cięcia współbieżnego. Wymagania zawarte w normie są stosowane do wszystkich obrabiarek, niezależnie od metody ich sterowania, np. elektromechaniczna i/lub elektroniczna i/lub pneumatyczna.

Normy PN‑EN 1870-4:2012 i 1870-15:2013-04 nie dotyczą pilarek wielopiłowych wyprodukowanych przed datą opublikowania ich jako EN. Należy zaznaczyć, że omawiane pilarki wielopiłowe objęte powyższymi normami są wymienione w dyrektywie maszynowej, w załączniku IV, p. 1.3.

Warto przypomnieć, że wymagania dla innych rodzajów pilarek tarczowych zostały określone w następujących normach:

• PN‑EN 1870-3:2015-03 (wersja angielska) Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Pilarki tarczowe. Część 3: Pilarki górnowrzecionowe do cięcia poprzecznego oraz kombinowane pilarki górnowrzecionowe do cięcia poprzecznego/pilarki tarczowe stołowe (wprowadziła EN 1870-3:2014);

• PN‑EN 1870-5+A2:2013-03 (wersja angielska) Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Pilarki tarczowe. Część 5: Kombinowane pilarki tarczowe stołowe/dolnowrzecionowe do cięcia poprzecznego (wprowadziła EN 1870-5:2002+A2:2012);

• PN‑EN 1870-6+A1:2010 (wersja angielska) Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Pilarki tarczowe. Część 6: Pilarki do drewna opałowego oraz kombinowane pilarki do drewna opałowego/pilarki tarczowe stołowe z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem (wprowadziła EN 1870-6:2002+A1:2009);

• PN‑EN 1870-7:2013-04 (wersja angielska) Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Pilarki tarczowe. Część 7: Pilarki jednopiłowe do kłód z wbudowanym mechanizmem posuwowym stołu i ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem (wprowadziła EN 1870-7:2012);

• PN‑EN 1870-8:2013-05 (wersja angielska) Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Pilarki tarczowe. Część 8: Pilarki jednopiłowe do cięcia wzdłużnego z mechanicznym przesuwem zespołu piłującego, z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem (wprowadziła EN 1870-8:2012);

• PN‑EN 1870-9:2013-03 (wersja angielska) Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Pilarki tarczowe. Część 9: Pilarki dwupiłowe do cięcia poprzecznego, z wbudowanym mechanizmem posuwowym i ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem (wprowadziła EN 1870-9:2012);

• PN‑EN 1870-10:2013-10 (wersja angielska) Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Pilarki tarczowe. Część 10: Jednopiłowe, automatyczne i półautomatyczne pilarki dolnowrzecionowe poprzeczne (wprowadziła EN 1870-10:2013);

• PN‑EN 1870-11:2014-03 (wersja angielska) Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Pilarki tarczowe. Część 11: Jednopiłowe półautomatyczne poziome pilarki do cięcia poprzecznego (pilarki ramieniowe); wprowadziła EN 1870-11:2013;

• PN‑EN 1870-12:2014-03 (wersja angielska) Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Pilarki tarczowe. Część 12: Pilarki wahadłowe poprzeczne (wprowadziła EN 1870-12:2013);

• PN‑EN 1870-13+A2:2012 (wersja angielska) Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Pilarki tarczowe. Część 13: Poziome pilarki do płyt z belką dociskową (wprowadziła EN 1870-13:2007+A2:2012);

• PN‑EN 1870-14+A2:2012 (wersja angielska) Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Pilarki tarczowe. Część 14: Pionowe pilarki do płyt (wprowadziła EN 1870-14:2007+A2:2012);

• PN‑EN 1870-16:2013-04 (wersja polska) Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Pilarki tarczowe. Część 16: Dwupiłowe pilarki do wykonywania uciosów (wprowadziła EN 1870-16:2012);

• PN‑EN 1870-18:2013-09 (wersja angielska) Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Pilarki tarczowe. Część 18: Pilarki formatowe (wprowadziła EN 1870-18:2013);

• PN‑EN 1870-19:2014-04 (wersja angielska) Bezpieczeństwo maszyn do obróbki drewna. Pilarki tarczowe. Część 19: Pilarki tarczowe stołowe (ze stołem przesuwnym i bez) i pilarki dla potrzeb budownictwa (wprowadziła EN 1870-19:2013).

Należy też zaznaczyć, że poniższe normy zostały wycofane i zastąpione innymi:

• PN‑EN 1870-1+A1:2010 (wersja polska) Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Pilarki tarczowe. Część 1: Pilarki tarczowe stołowe (ze stołem przesuwnym i bez), pilarki formatowe i pilarki dla potrzeb budownictwa – norma ta została wycofana i zastąpiona przez: PN‑EN 1870-18:2013-09 (wersja angielska) i PN‑EN 1870-19:2014-04 (wersja angielska);

• PN‑EN 1870-2:2002 (wersja polska) Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Pilarki tarczowe. Część 2: Poziome z belką dociskową i pionowe pilarki do płyt – norma ta została wycofana i zastąpiona przez PN‑EN 1870-13:2008 (wersja angielska).

Włodzimierz Łabanowski

Artykuł z miesięcznika ATEST –  Ochrona Pracy nr 8/2016

www.atest.com.pl

Skomentuj