Nowe naklejki UDT!

Nowe naklejki UDT na dozorowanych urządzeniach technicznych

Od września br. UDT wprowadza do użytku nowy wzór naklejki informującej o dacie następnego badania technicznego urządzenia na rok 2015-2016. Zielona naklejka UDT umieszczana na dozorowanych przez inspektorów UDT urządzeniach jest informacją dla użytkowników o pozytywnym wyniku przeprowadzonego badania i terminie następnego obowiązkowego badania technicznego.

Stara naklejka

Skomentuj