Nowe rozporządzenie w sprawie wózków jezdniowych

Nowe rozporządzenie w sprawie wózków jezdniowych

9 stycznia 2018 roku w Dzienniku Ustaw ukazało się nowe rozporządzenie w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym wchodzi w życie po upływie 7 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw – 10 sierpnia 2018 r. Zastąpi ono obowiązujące rozporządzenia z dnia 1 maja 2002 r.

Nowe rozporządzenie ma na celu ujednolicenie oraz doprecyzowanie przepisów w zakresie wydawania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych.

Do dnia 9 sierpnia 2018 r. uprawnienia będą wydawane na podstawie takich aktów prawnych jak:

  1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. poz. 849, z późn. zm.).

Ten akt prawny został wydany na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (J.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1040, z późn zm.). Przepisy tego rozporządzenia obejmują oprócz innych urządzeń technicznych, także wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, które charakteryzują się znacznie większym poziomem zagrożeń związanych z eksploatacją, niż pozostałe rodzaje wózków jezdniowych z napędem silnikowym;

  1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650, z późn. zm.). Jest to obecnie obowiązujące rozporządzenie, które ma zostać zastąpione. Dopuszcza ono wydawanie przez pracodawcę zatrudniającego operatora imiennych zezwoleń na nieokreślone bliżej typy wózków.

W obowiązującym stanie prawnym istnieje pewna nieścisłość prawna. Na wózki podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia wymagane są uprawnienia wynikające z rozporządzenia w poz. 1, a więc rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. W obowiązującym rozporządzeniu z dnia 10 maja 2002 r. mylnie włączano wózki podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia do których eksploatacji może być dopuszczony pracownik, który uzyskał imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, po ukończeniu, z wynikiem pozytywnym, szkolenia dla kierowców wózków, zorganizowanego przez tego pracodawcę według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Sytuacja ta sprzyja nieprawidłowościom w przygotowaniu zawodowym do wykonywania pracy operatora/ kierowcy wózka jezdniowego, a w szczególności pojawiającym się wątpliwościom, czy uzyskane z środków szkoleniowych zaświadczenia o ukończeniu szkolenia są wystarczające do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym.

W związku z tym zasadne jest wejście w życie nowego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, które unormuje dotychczasową niejasną sytuacje w zdobywaniu uprawnień do obsługi tego urządzenia. 

Komentarze (15)

Uprawnienia

Jarek - 27 września 2018 11:30

Witam, Posiadam na budowie pracownika firmy podwykonawczej obsługującego BOBCAT T 35120 SL. Pracownik ukończył kurs w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych w tym specjalizowanych: ze zmiennym wysięgiem (81 godzin kursu). Ośrodek szkoleniowy przeprowadził kurs w oparciu o program Akademii Urzędu Dozoru Technicznego. Pracownik posiada 'Zezwolenie na kierowanie wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym. Uprawniające do obsługi wózków jezdniowych następujących typów: naładowne, unoszące, podnośnikowe, ciągnikowe, specjalne.' Zezwolenie zostało wydane przez ośrodek szkoleniowy w którym pracownik ukończył kurs. Pytanie brzmi: Czy pracownik może obsługiwać maszynę na terenie budowy? Czy powinien legitymować się uprawnieniami z UDT (legitymacja UDT z kat. I WJO)? Pozdrawiam,

wózki unoszące

BHP - 27 września 2018 10:02

Witam. Pytanie odnośnie wózków widłowych unoszących do 30cm. Czy wystarczy tylko prawo jazdy czy trzeba przeprowadzić specjalne szkolenie na podstawie wydanego przez UDT programu szkolenia????

Imienne zezwolenie ?

Szu - 9 września 2018 18:44

Imienne zezwolenie wydaje pracodawca, czyli mógł mi wystawić w każdej chwili, bez względu na termin, w którym przeszedłem szkolenie w ZDZ - to jest, że również ponownie - mimo że miałem wystawione wcześnie - to teraz:, np. w grudniu 21014 i będzie ważne do końca 2021 r. ?????

uprawnienia

specspec - 27 sierpnia 2018 19:36

powiedzcie mi czy jak mam papier z kfalifikacjami na wozki ktory robilem w 2013 r to one traca waznosc i musze jeszcze raz isc na kurs?

Ważność uprawnień

Jakubh - 20 sierpnia 2018 10:53

Jakie dotychczasowe uprawnienia są ważne bezterminowo ? Dotychczasowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje do obsługi wózków jezdniowych zachowują ważność bezterminowo. Wyjątek stanowią wyżej wspomniane imienne zezwolenia, które: a. wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r., b. wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r., c. wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

uprawnienia

andrzej - 25 lipca 2018 22:27

czy uprawnienia wydane przez uprawnione instytucje np. Zakład Doskonalenia Zawodowego .lub Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu . też tracą ważność ?

wózki

pit - 21 czerwca 2018 16:10

to znaczy że na paleciaka z napędem elektrycznym będę potrzebował prawo jazdy?

Wózki nowe prawo

Tomek - 19 kwietnia 2018 12:45

Przepisy określają wprost "wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia" System mechaniczny podnoszenia posiada także tzw. Piesek , czyli też uprawnienia są wymagane.

wózki

KKKKKK - 10 marca 2018 23:51

I tak to jest przy zmianie przepisów ... wszystko jest jasne do czasu szczegółowego wyczytania i właściwej interpretacji.

Nowe rozporządzenie w sprawie wózków

A.K. - 21 lutego 2018 07:19

W rozporządzeniu nic nie pisze o badaniach lekarskich. Co z badaniami psychotechnicznymi i lub medycyny pracy ?

Wózki unoszące

RoxieFoxy - 16 lutego 2018 08:00

Wózki unoszące pod UDT nie podlegają, ale programy szkoleniowe na te wózki wydaje UDT Gliwice, żeby było zabawniej :) Reasumując na każdy wózek podnośnikowy operator będzie musiał posiadac uprawnienia z UDT, a na wózki unoszące mamy 3 możliwości do wyboru, w tym posiadanie samego prawo jazdy. Pamiętajmy jednak, że zawsze trzeba będzie przed dopuszczeniem takiego pracownika do pracy w wózkiem zlecić pracownikowi wykonanie badań, przeprowadzić instruktaż stanowiskowy BHP i zapoznać z oceną ryzyka zawodowego na danym stanowisku.

nok

Bandziorno - 25 stycznia 2018 22:13

"Ha" jeśli tak twierdzisz kwalifikujesz wozki unoszace do wozkow jezdniowych podnosnikowych z mechanicznym napedem podnoszenia, idac tym tropem zgodnie z rozporzadzniem w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, taki wozek powinien rowniez podlegac dozorowi technicznemu, a z tego co aktualnie funkcjonuje unoszace nie polegaja udt. ?

dd

ha - 23 stycznia 2018 14:48

czytaj ze zrozumieniem.Ważne będą tylko uprawnienia zatwierdzone przez UDT !

wózki unoszące

RoxieFoxy - 16 stycznia 2018 14:58

Ustawodawca dopuścił taką możliwość. Natomiast według mnie jest to możliwość której nie musi pracodawaca wykorzystywać i będzie dokładniej regulował to w przepisach wewnątrzzakładowych w procedurze na wózki jezdniowe. Troche ryzykowne jest powieżanie wózka unoszącego pracownikowi który nie przeszedł szkolenia na wózki unoszące na podstawie programu UDT. Z drugiej strony szkolenie na wózki unoszące trwające 13 godzin lekcyjnych to lekka paranoja.

Wózki unoszące

Sensej - 12 stycznia 2018 17:40

Czyli na wózki unoszące nie trzeba robić szkoleń wystarczy prawo jazdy?

Skomentuj