Nowela ustawy Prawo atomowe oraz o ochronie ppoż.

Nowela ustawy Prawo atomowe oraz o ochronie ppoż.

Rząd przyjął we wtorek projekt noweli ustawy Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Nowe przepisy – wyjaśnia CIR - w szczególności dotyczące dawek granicznych i ograniczników dawek, pozwolą na lepsze kontrolowanie narażenia pracowników i ogółu ludności na działanie promieniowania jonizującego.

Dzięki identyfikacji zagrożeń związanych z naturalnie występującymi substancjami promieniotwórczymi (w szczególności radonu) będzie możliwe skuteczne planowanie i wykonywanie działań ochronnych.

Z kolei doprecyzowanie przepisów dotyczących +narażenia medycznego+ pozwoli – jak podaje CIR - uniknąć występowania tzw. ekspozycji niezamierzonych i narażeń przypadkowych, wynikających z niewłaściwego stosowania promieniowania jonizującego.

„Ponadto, wprowadzenie nowych przepisów dotyczących planowania awaryjnego pozwoli szybciej i skuteczniej reagować na wystąpienie zdarzenia radiacyjnego oraz umożliwi odpowiednie reagowanie w sytuacji planowanego wybudowania w Polsce elektrowni jądrowej” - czytamy w komunikacie.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem zmian w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, które mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r. 

Skomentuj