Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym

Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym

12 grudnia Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 9 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym. Większość przepisów z nowelizacji ustawy wejdzie w życie już 1 stycznia 2019 r.

Pracę nad nowelizacją ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym trwały od 2017 r. Głównym celem nowelizacji jest dostosowanie przepisów ustawy o dozorze technicznym do obecnego stanu prawnego w zakresie innych dziedzin mających wpływ na działania właściwych jednostek dozoru technicznego oraz zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Zmiany te mają na celu doprecyzowanie przepisów oraz usprawnienie wybranych obszarów systemu dozoru technicznego przy jednoczesnym zmniejszeniu barier administracyjnych dla przedsiębiorców.
Jednostki dozoru technicznego realizują zadania ustawowe mające na celu zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych. Działania w tym zakresie mają bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo podmiotów eksploatujących urządzenia techniczne, obsługujących, konserwujących, naprawiających, modernizujących, ale przede wszystkim osób postronnych, często nieświadomych istnienia w ich otoczeniu funkcjonujących urządzeń technicznych.

Obecne przepisy ustawy o dozorze technicznym posługują się terminologią w zakresie określania  wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji, która nie jest stosowana od 2003 r. W związku z tym konieczne stało się dostosowanie przepisów do obecnego stanu prawnego, regulowanego m.in. przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Jedną z najważniejszych zmian, które wprowadza nowela ustawy jest wprowadzenie terminowych zaświadczeń kwalifikacyjnych wydawanych przez organy jednostek dozoru technicznego dla osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne.

W art. 22 ust. 3a ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym czytamy:

 Zaświadczenia kwalifikacyjne osób, o których mowa w ust. 3, są wydawane na czas określony nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat, w zależności od rodzaju urządzenia technicznego, stopnia trudności w jego obsłudze i konserwacji oraz stopnia zagrożenia, które może spowodować..

Zmiany te mają mieć bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo w zakresie eksploatowania urządzeń technicznych, co wykazują coroczne analizy wypadków przeprowadzane przez UDT. Z analiz UDT oraz sprawozdań PIP wynika, że przyczyną ponad 90% nieszczęśliwych wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń przy urządzeniach technicznych objętych przepisami o dozorze technicznym są błędy eksploatacyjne.

Z najnowszej analizy UDT za 2016 r. „Analiza nieszczęśliwych wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń urządzeń technicznych” wynika, że za śmierć 24 osób oraz obrażenia ciała u 185 osób odpowiadają w 94,5% błędy eksploatacyjne.

Komentarze (2)

UPRAWNIENIA Z.D.Z

WÓZKOWY - 17 lutego 2019 20:41

Witam serdecznie posiadam uprawnienia od 1990 roku wydane przez Z.D.Z na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia po otrzymaniu uprawnień zatrudniłem się w firmie jako operator wózka i jeżdżę do chili obecnej to już 29 lat i mam pytanie do kiedy moje uprawnienia są ważne na dokumencie pisze BEZTERMINOWO

UPRAWNIENIA Z.D.Z

udt@udt.gov.pl - 17 lutego 2019 20:37

Witam serdecznie posiadam uprawnienia od 1990 roku wydane przez Z.D.Z na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia po otrzymaniu uprawnień zatrudniłem się w firmie jako operator wózka i jeżdżę do chili obecnej to już 29 lat i mam pytanie do kiedy moje uprawnienia są ważne na dokumencie pisze BEZTERMINOWO

Skomentuj