Nowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych

Nowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych

Ministerstwo Cyfryzacji przekazało do konsultacji publicznych projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Zmieni ona polski system ochrony zgodnie z nowym unijnym rozporządzeniem określanym jako RODO.

Chcemy zachować złoty środek: chronić dane obywateli, nie ograniczając rozwoju przedsiębiorców, bo dziś dane osobowe są pewną walutą - mówi PAP dr Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji, koordynator reformy ochrony danych osobowych.

Ministerstwo Cyfryzacji przekazało do konsultacji społecznych projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Związany jest on z przyjętym w maju 2016 r. przez Unię Europejską ogólnym rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Kraje członkowskie muszą zastosować przepisy rozporządzenia do 25 maja 2018 r.

Jak mówił PAP dr Maciej Kawecki, dyrektor departamentu zarządzania danymi w Ministerstwie Cyfryzacji i koordynator reformy ochrony danych osobowych, projekt ustawy zakłada nowe podejście do systemu ochrony danych osobowych w Polsce, wprowadza także zmiany w 133 ustawach. "Projektując ustawę, staraliśmy się zachować złoty środek, czyli - z jednej strony - chcieliśmy zachować rozwiązania proobywatelskie, a z drugiej strony - uszanować to, że dane osobowe są dzisiaj pewną walutą, przedmiotem działalności gospodarczej; nie może być tak, że nowe przepisy ograniczą rozwój przedsiębiorców" - powiedział Kawecki.

Projekt zakłada powołanie w miejsce obecnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nowego państwowego organu - Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jego prezes byłby powoływany przez Sejm na wniosek premiera na czteroletnią kadencję i chroniony immunitetem. "Ponieważ prezes urzędu będzie współpracował z władzą ustawodawczą i wykonawczą, chcieliśmy, aby obie władze miały udział w jego wyborze" - wyjaśnił Kawecki.

Odwołanie szefa urzędu będzie możliwe wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, np. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo. Projekt zakłada, że to prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych sam będzie przyznawał sobie statut, czyli przyjmował strukturę organizacyjną najlepiej dostosowaną do swoich zadań. Obecnie statut GIODO nadaje prezydent.

Kawecki powiedział, że nowy urząd będzie także nadzorował przetwarzanie danych osobowych przez policję. Delegowany do tego zadania byłby zastępca szefa urzędu, powoływany przez premiera na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji po zaopiniowaniu przez ministra obrony narodowej i ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. 

Kolejna zmiana proponowana w projekcie to zniesienie dwuinstancyjności postępowań związanych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Kawecki podkreślił, że ma to przyspieszyć te postępowania. Dodał, że wprowadzono - nieistniejące dotychczas - ograniczenie czasu postępowań kontrolnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych - do 30 dni.

Kawecki podał, że wśród spraw, które trafiły do sądów, średni czas postępowania w sprawach dotyczących zasad naruszenia ochrony danych osobowych w Polsce wynosi 295 dni do czasu wydania przez GIODO decyzji w I instancji, a do decyzji w II instancji – 437 dni. "Wskazane statystyki pokazują ogromną skalę problemu, z którą mamy do czynienia" - ocenił.

Urząd byłby także uprawniony do wydawania przedsiębiorcom certyfikatów poświadczających standardy ochrony danych osobowych.

Skomentuj