Obowiązkowe zakrywanie nosa i ust w miejscu pracy – nowe przepisy

Do 27 grudnia br. obowiązuje zakrywanie ust i nosa w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba − wynika z obowiązującego od soboty (tj. 28.11.2020 r.) rozporządzenia Rady Ministrów.

Do tej pory przepisy w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa nie były aż tak restrykcyjne. Z obowiązku zwalniało na przykład wykonywanie obowiązków służbowych. Maseczkę musiały nosić tylko osoby „wykonujące bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania”. 

Obecnie noszenie maseczki w pracy jest obowiązkowe, niezależnie od zachowania dystansu.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które weszło w życie w sobotę, 28 listopada, do 27 grudnia 2020 r. nałożony został obowiązek zakrywania ust i nosa − przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba. Nowy obowiązek dotyczy nie tylko biur i ogólnie zakładów pracy, ale także budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym.

Wynika z tego, że w zakładzie pracy usta i nos zakrywać będzie trzeba w pomieszczeniu, w którym przebywa co najmniej 2 osoby, niezależnie od wielkości pomieszczenia i tego czy zapewniono odpowiednią odległości między stanowiskami pracy.

W dalszym ciągu, zgodnie z rozporządzeniem, zakłady pracy są obowiązane zapewnić zatrudnionym rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk, a także odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii. 

Nowe przepisy dotyczące obowiązkowego zakrywania ust i nosa niewątpliwie budzą wiele kontrowersji, zwłaszcza wśród pracowników. Po pierwsze trudno pracować przy komputerze przez 8 godzin z maseczką na twarzy. To mało komfortowe. Drugie pytanie, jakie się pojawia dotyczy spożywania posiłków, ponieważ jeśli nie przebywamy w pomieszczeniu sami, to nie możemy jeść ani pić (?!).

Do przepisów, o których mowa powyżej nastąpiła zmiana dnia 2 grudnia 2020 r. Więcej na ten temat: Pracodawca zdecyduje o zakrywaniu ust i nosa przez pracowników – zmiana przepisów

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (poz. 2091).

Skomentuj